• +36-22/583-021
 • +36-30/790-6305
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csókakői Általános Iskoláért Alapítvány közhasznú jelentése és az egyszerűsített éves beszámolója 2011. évről

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18488209-1-07
Az egyéb szervezet megnevezése: A Csókakői Általános Iskoláért Alapítvány
Az egyéb szervezet címe: 8074 Csókakő, Petőfi S. u. 5.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011 (E Ft)
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5.sorok) 0 0 0
2.  I. IMMATERIÁLIS JAVAK      
3.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK      
4.  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      
5.  IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE      
6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 582 0 646
7.  I. KÉSZLETEK 0    
8.  II. KÖVETELÉSEK 0   0
9.  III. ÉRTÉKPAPÍROK      
10.  IV. PÉNZESZKÖZÖK 582   646
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(1.+6.+11. sor) 582 0 646
13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 582 0 646
14.  I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE     0
15.  II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 390   582
16.  III. LEKÖTÖTT TARTALÉK      
17.  IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK      
18.  V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 192   64
19.  VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL      
20. E. Céltartalékok      
21. F. Kötelezetségek (22.-23. sorok) 0 0 0
22.  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
23.  II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(13.-20.+21.+24.sor 582 0 646
         
         
    ______________________
Kelt: Csókakő, 2012. május 31. Az egyéb szervezetek vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel vagy adószám: (csekkszámlaszám): 18488209-1-07        
Az egyéb szervezet megnevezése: A Csókakői Általános Iskoláért Alapítvány        
Az egyéb szervezet címe: 8074 Csókakő, Petőfi S u. 5.        
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011 ÉV (Ezer Ft)
Sor-szám A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.) Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes
1. 1. Értékesítés nettó árbevétele     0     0     0
2. 2. Aktívált saját teljesítmények értéke     0     0     0
3. 3. Egyéb bevételek 364 0 364 0 0 0 331 0 331
4.     Ebből: -támogatások 114   114     0 91   91
5.               -alapítói     0     0 0   0
6.               -központi költségvetési     0     0 0   0
7.               -helyi önkormányzati 0   0     0 80   80
8.               -társadalombiztosítási     0     0     0
9.               -egyéb, ebből 1% 250   250     0 160   160
10. 4. Pénzügyi műveletek bevételei 21   21     0 2   2
11. 5. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.     Ebből: -támogatások     0     0     0
13.               -alapítói     0     0     0
14.               -központi költségvetési     0     0     0
15.               -helyi önkormányzati     0     0     0
16.               -társadalombiztosítási     0     0     0
17.               -egyéb     0     0     0
18. 6. Tagdíjak 0   0     0 0   0
19. A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 385 0 385 0 0 0 333 0 333
                     
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes
20. 7. Anyagjellegű ráfordítások 183   183     0 69   69
21. 8. Személyi jellegű ráfordítások     0     0 0   0
22. 9. Értékcsökkenési leírás     0     0 0   0
23. 10. Egyéb ráfordítások 10   10     0 200   200
24. 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai     0     0 0   0
25. 12. Rendkívüli ráfordítások     0     0     0
26. B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.) 193 0 193 0 0 0 269 0 269
27. C. Adózás előtti eredmény (A.-B.) 192 0 192 0 0 0 64 0 64
28. I. Adófizetési kötelezettség 0   0     0     0
29. D. Jóváhagyott osztalék 0   0     0     0
30. E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.) 192 0 192 0 0 0 64 0 64
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
31. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0   0     0 0   0
32. Továbbutalt támogatás 0   0     0 144   144
                     
Kelt: Csókakő, 2012. május 31.       ________________________________    
             Az egyéb szervezet vezetője            (képviselője)    

 A Csókakői Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

 

 1. Számviteli beszámoló

 

Az alapítvány bevételeiről, kiadásairól a pénzügyi beszámolóból, valamint a

számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

beszámolójából, mérleg és eredmény kimutatásából kaphat bővebb tájékoztatást a

közgyűlés.

 1. Költségvetési támogatás, és egyéb támogatások

 

2011-ben összesen 333 000 Ft bevételt realizált az alapítvány.

Ebből: támogatások: 91 000 Ft

           Önkormányzati bevétel: 80 000 Ft.

           APEH 1%: 160 000 Ft

           Banki kamat: 2000 Ft

A jelzett összegekből működött az alapítvány.

 1. Az alapítvány vagyontárgyaira vonatkozó kimutatás

 

Az alapítvány vagyontárggyal nem rendelkezik, a működéshez szükséges eszközöket

a tagok önkéntesen biztosítják.

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása

 

Az alapítvány az év során realizált bevételeit teljes mértékben az alapító okiratban

jelzett tevékenységére fordította.

 1. Központi, állami támogatások mértéke

- APEH 1% : 160 000 Ft

- Helyi önkormányzattól : 80 000 Ft

 1. Atisztségviselőknek nyújtott támogatás

 

Az alapítványnak sem fizetett alkalmazottja, sem fizetett tisztségviselője nincs.

Feladataikat társadalmi tevékenységként látják el.

 1. Aközhasznú tevékenység rövid beszámolója

 

Az alapítvány célja a helyi Csókakői Általános Iskola gyermekeinek neveléséhez szükséges eszközök, programok finanszírozását támogatja.

Csókakő, 2012. május 31.

Kérem a jelentés elfogadását.

......................................

elnök

 

A Csókakői Általános Iskoláért Alapítvány

8074 Csókakő

Petőfi S. u. 5

 

 1. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Nyitó egyenleg: 582 000 Ft

BEVÉTELEK:

Önkormányzati támogatás : 80 000Ft

APEH 1% : 160 000 Ft

Magánszemélyek támogatása: 91 000 Ft

Kamat : 2 000 Ft

ÖSSZESEN : 333 000 Ft

 

KIADÁSOK:

Anyagköltség: 69 000 Ft

Egyéb költség: 200 000 Ft

 ebből Intézménynek átadott támogatás: 144 000 Ft

ÖSSZESEN : 269 000 Ft

 

 1. évi eredmény:64 000 Ft

ZÁRÓ EGYENLEG: 646 000  Ft

Az egyesület működését az év folyamán pénzügyi szempontból stabilnak nevezhetjük.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Csókakő, 2012. május 31.

 __________________________

elnök