• +36-22/583-021
 • +36-30/790-6305
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csókakő Község Polgárőr Egyesület közhasznú jelentése és az egyszerűsített éves beszámolója 2011. évről

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18493162-1-07
Az egyéb szervezet megnevezése: Csókakő  Község Polgárőr Egyesülete
Az egyéb szervezet címe: 8074 Csókakő,Vár u. 2.
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2011 (E Ft)
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-5.sorok) 0 0 0
2.  I. IMMATERIÁLIS JAVAK      
3.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK      
4.  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      
5.  IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE      
6. Forgóeszközök (7-10. sorok) 502 0 308
7.  I. KÉSZLETEK 0    
8.  II. KÖVETELÉSEK 0   0
9.  III. ÉRTÉKPAPÍROK      
10.  IV. PÉNZESZKÖZÖK 502   308
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN(1.+6.+11. sor) 502 0 308
13. D. Saját tőke (14.-19. sorok) 502 0 308
14.  I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE      
15.  II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 168   492
16.  III. LEKÖTÖTT TARTALÉK      
17.  IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK      
18.  V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 334   -184
19.  VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL      
20. E. Céltartalékok      
21. F. Kötelezetségek (22.-23. sorok) 0 0 0
22.  I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
23.  II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN(13.-20.+21.+24.sor 502 0 308
         
         
    ______________________
Kelt: Csókakő, 2012. május 31. Az egyéb szervezetek vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel vagy adószám: (csekkszámlaszám): 18493162-1-07        
Az egyéb szervezet megnevezése: Csókakő Község Polgárőr Egyesülete        
Az egyéb szervezet címe: 8074 Csókakő, Kossuth L. u. 41.        
KETTŐS KÖNYVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2011 ÉV (Ezer Ft)
Sor-szám A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.) Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes
1. 1. Értékesítés nettó árbevétele     0     0     0
2. 2. Aktívált saját teljesítmények értéke     0     0     0
3. 3. Egyéb bevételek 1070 0 1070 0 0 0 774 0 774
4.     Ebből: -támogatások 900   900     0 600   600
5.               -alapítói 0   0     0 0   0
6.               -központi költségvetési     0     0 61   61
7.               -helyi önkormányzati 113   113     0 50   50
8.               -társadalombiztosítási     0     0     0
9.               -egyéb, ebből 1% 57   57     0 63   63
10. 4. Pénzügyi műveletek bevételei     0     0 1   1
11. 5. Rendkívüli bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.     Ebből: -támogatások     0     0     0
13.               -alapítói     0     0     0
14.               -központi költségvetési     0     0     0
15.               -helyi önkormányzati     0     0     0
16.               -társadalombiztosítási     0     0     0
17.               -egyéb     0     0     0
18. 6. Tagdíjak 54   54     0 64   64
19. A. Összes bevétel (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1124 0 1124 0 0 0 839 0 839
                     
Sor-szám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév
Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes
20. 7. Anyagjellegű ráfordítások 673   673     0 864   864
21. 8. Személyi jellegű ráfordítások     0     0     0
22. 9. Értékcsökkenési leírás     0     0 117   117
23. 10. Egyéb ráfordítások 117   117     0 42   42
24. 11. Pénzügyi műveletek ráfordításai     0     0     0
25. 12. Rendkívüli ráfordítások     0     0     0
26. B. Összes ráfordítás (7.+8.+9.+10.+11.+12.) 790 0 790 0 0 0 1023 0 1023
27. C. Adózás előtti eredmény (A.-B.) 334 0 334 0 0 0 -184 0 -184
28. I. Adófizetési kötelezettség 0   0     0     0
29. D. Jóváhagyott osztalék 0   0     0     0
30. E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.) 334 0 334 0 0 0 -184 0 -184
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
31. Továbbutalási céllal kapott támogatás 0   0     0 0   0
32. Továbbutalt támogatás 0   0     0 0   0
                     
Kelt: Csókakő, 2012. május 31.       ________________________________    
         

   Az egyéb szervezet vezetője   

               (képviselője)

   

Csókakő Polgárőr Egyesülete

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

 

 1. Számviteli beszámoló

 

Az egyesület bevételeiről, kiadásairól a pénzügyi beszámolóból, valamint a

számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített

beszámolójából, mérleg és eredmény kimutatásából kaphat bővebb tájékoztatást a

közgyűlés.

 1. Költségvetési támogatás, és egyéb támogatások

2011-ben összesen 839 000 Ft bevételt realizált az egyesület.

Ebből: tagdíjak: 64 000 Ft

           Önkormányzati bevétel: 50 000 Ft.

           NCA pályázat: 61 000 Ft.

           OPSZ támogatás: 600 000 Ft

           Szja 1%: 63 000 Ft

           Banki kamat: 1000 Ft

A jelzett összegekből működött az egyesület.

 1. Az  egyesület vagyontárgyaira vonatkozó kimutatás

 

Az egyesület vagyontárggyal nem rendelkezik, a működéshez szükséges eszközöket

a tagok önkéntesen biztosítják.

 1. Cél szerinti juttatások kimutatása

 

Az egyesület az év során realizált bevételeit teljes mértékben az alapító okiratban

jelzett tevékenységére fordította.

 1. Központi, állami támogatások mértéke

- APEH 1% : 63 000 Ft

-        Helyi önkormányzattól : 50 000 Ft

-        NCA pályázat: 61 000 Ft

 1. Atisztségviselőknek nyújtott támogatás

 

Az egyesületnek sem fizetett alkalmazottja, sem fizetett tisztségviselője nincs.

Feladataikat társadalmi tevékenységként látják el.

 1. Aközhasznú tevékenység rövid beszámolója

 

Az egyesület célja a község közbiztonságának javítása, rendjének fenntartása, együttműködve a kistérségi rendőrkapitánysággal, a település rendezvényeinek biztosítása, a forgalom irányítása.

Csókakő, 2012. május 31.

Kérem a jelentés elfogadását.

                                                                           .......................................

                                                                                              elnök

Csókakő Község Polgárőr Egyesülete

8074 Csókakő

Kossuth L. u. 41.

 

 

 

 1. ÉVI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

Nyitó egyenleg: 502 000 Ft

BEVÉTELEK:

Önkormányzati támogatás : 50.000 Ft

APEH 1% : 63 000 Ft

NCA pályázat: 61 000 Ft

OPSZ támogatás: 600 000 Ft

Tagdíj: 64 000 Ft

Kamat : 1 000 Ft

ÖSSZESEN : 839 000 Ft

 

 

 

KIADÁSOK:

Anyagköltség: 864 000 Ft

Egyéb költség:  42 000 Ft

Értékcsökkenési leírás: 117 000 Ft

ÖSSZESEN : 1023 000 Ft

 

 

 

 1. évi eredmény: -184 000 Ft

ZÁRÓ EGYENLEG: 308 000 Ft

Az egyesület működését az év folyamán pénzügyi szempontból stabilnak nevezhetjük.

Kérem a beszámoló elfogadását.

Csókakő, 2012. május 31.

                                                                               __________________________

                                                                                    elnök