e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2018. május 21. hétfő, Konstantin napja 
Intézmények

Bodajki Általános Iskola

Báró Nádasdy Tamás Tagiskolája

 

 

Munkaterve

Helyi

 

2009/2010-es tanévben

 

 

 

 

 

 

"Nevess és szeress-

azok mentik át a Földet, akik önként teszik a jót. "

 

                                                                            (Seress Attila)

   

  

I. Helyzetelemzés

 

1. Nevelés- oktatás szubjektív feltételei a Csókakői Általános Iskolában

 

Tanulókra vonatkozó legfontosabb adatok:

 

Tagiskola tanulólétszáma:                     72 fő

Alsó tagozat:                                       35 fő

Felső tagozat:                                      37 fő

 

Osztályok száma:                                 8

Alsó tagozat:                                       4

Felső tagozat:                                      4

 

Napközis/tanulószoba csoportok száma:          1 vegyes csoport  (1-6. osztály)          

                                                                       Alsós-felsős tanórai bontással

 

A nevelőtestület beosztása a 2009/2010-es tanévben:

 

Az alsó tagozat alacsony létszáma és gazdasági megfontolások miatt az osztályfőnöki adminisztrációs teendőket 1 -2. 3- 4. és az 5- 6. és 7-8. osztályokban összevontan végezzük. A készségtantárgyak esetében részleges összevonással dolgozunk, az alapozó tantárgyakat önálló osztályokban oktatjuk.

Összevonások: 3-4. osztályban: ének, technika, rajz, testnevelés, tánc, 5-6. osztályban: testnevelés, rajz, 7-8. osztályban: testnevelés, rajz, ének, technika

 

Alsó tagozatban tanító pedagógusok:

 

1. osztály: Mensáros Zsuzsánna szakvizsgázott tanítónő, Bognár Gáborné tanítónő

                 Kisné Németh Ibolya tanítónő, Steiner Lajosné  tanítónő

2. osztály: Bognár Gáborné  tanítónő,Mensáros Zsuzsánna szakvizsgázott tanítónő,

                 Steiner Lajosné tanítónő, Kisné Németh Ibolya tanítónő

3. osztály: Mensáros Zsuzsánna szakvizsgázott tanítónő,  Steiner Lajosné tanítónő

    Kisné Németh Ibolya tanítónő, Kiszely Imréné szakvizsgázott tanító- tanár,

4. osztály: Bognár Gáborné tanító, Kisné Németh Ibolya tanítónő, Steiner Lajosné tanítónő,

                 Kiszely Imréné tanító-szakvizsgázott tanító-tanár

 

Felső tagozatban tanító pedagógusok:

5. osztály vezetője: Pataki Huszár Rita matematika- számítástechnika tanár

6. osztály vezetője: Bakos Hajnalka matematika-német szakos tanár

7. osztály vezetője: Bakos Hajnalka matematika-német szakos tanár

8. osztály vezetője: Pataki Huszár Rita tanár matematika- számítástechnika szakos tanár

Ábele Mártonné  tagintézmény-vezető-szakvizsgázott tanár matematika- fizika, közoktatás-vezető

Kiszely Imréné szakvizsgázott tanító- tanár, közoktatás-vezető

Tóthné Giczi Ildikó megbízásos jogviszony, óraadó gyógypedagógus (4 óra)

Molnárné Kállai Mária megbízásos jogviszony, óraadó magyar-orosz szakos tanár (9 óra)

Palotai Sándorné megbízásos jogviszony, óraadó matematika- kémia szakos tanár (3 óra)

 

Bodajkról átjáró pedagógus:

Bernáth István- biológia (6 óra)

Palotai Réka --történelem, etika (9 óra)

Rábai Krisztína- rajz (3 óra)

Oláh Katalin- angol szakkör(2 óra)

 

Psóra Attiláné  vegyes napközi /1- 6. oszt. háztartási és ökonómia szakos tanár, pedagógiai- gyógypedagógiai asszisztens

Osztálylétszámok

 

Évfolyam (osztály)

Létszám

SNI

3 fő

SNI

2 fő

Nevelési tan.

2 fő

Szorzós létszám

1.

12

 

1

-

13

2.

10

1

-

-

12

3.

7

-

-

-

7

4.

6

-

-

-

6

Alsós összesen:

35

1

1

-

38

5.

9

-

-

-

9

6.

10

-

1

-

11

7.

5

-

-

-

5

8.

13

4

1

-

22

Felső összesen:

37

4

2

-

47

Iskola összesen:

 

72

 

5

 

3

 

-

 

85

 

Tanév végén 9 tanuló ballagott el, 4 fő autista nyolcadik osztályos tanuló szülői kérésre évet ismétel. Az első osztályban 12 fő kezdi el tanulmányait. Az idei tanévben 5 tanuló érkezett másik iskolából és 3 tanuló távozott el. Ebből: költözés miatt 1 tanuló, 1 tanuló hatosztályos gimnáziumban, és 1 tanuló sportiskolában folytatja tanulmányait. A tagiskola létszáma az elmúlt tanévhez viszonyítva 5 fővel nőtt.

 

Bejáró tanulók száma: 12 fő, ebből: Csákberényből 8 fő, Sörédről 3 fő és Mórról 1 fő Bodajkról 1 fő. Csákberény és Csókakő között iskolabusz közlekedik. Máshonnan bejáró tanulók a tömegközlekedési eszközöket, illetve a személygépkocsit veszik igénybe.

 

Napközis tanulók száma: 34 fő, menzások száma: 16 fő

 

Személyi feltételek:

 

Pedagógus álláshelyek száma: 9 fő betöltött, ebből tanár: 4 fő, tanár-tanító: 1 fő, tanító: 4 fő

Óraadó: 3 fő (tanár, gyógypedagógus)

Utazó pedagógusok Bodajkról: 4 fő tanár

Technikai dolgozó: 1 fő (megbízásos jogviszony nyugdíj mellett)

 

2008. szeptember 1-től 4 órás óraadói megbízással az SNI-s tanulók szakszerű fejlesztésére gyógypedagógust alkalmazunk. Fejlesztő pedagógusunk, pedagógiai asszisztensünk az irányításával végzik a munkájukat.

2009. februárjától kistérségi utazó gyógytestnevelő segíti munkánkat.

 

Terem beosztás:

1. terem           Kiszely Imréné             tornaszoba

2. terem           Bakos Hajnalka                       6.o      

3. terem           Pataki Huszár Rita                   8.o        

4. terem           Mensáros Zsuzsánna                1.o       iskolai könyvtár

5. terem           Kisné Németh Ibolya               4.o       felsős tanórai foglalkozás

6. terem           Pataki Huszár Rita                   5.o       számítástechnika

7. terem           Bognár Gáborné                      2.o       napközi

8. terem           Steiner Lajosné                        3.o      

9. terem           Bakos Hajnalka                       7.o       nyelvi labor

           

 

2. Nevelés- oktatás objektív feltételei a Csókakői Általános Iskolában

Az oktató-nevelő munkához szükséges alapvető tárgyi eszközökkel rendelkezünk. Tárgyi eszközeink beszerzését, karbantartását folyamatosan-önkormányzati, szülői, luxemburgi, alapítványi, szponzori és pályázati segítséggel- az anyagi lehetőségektől függően végezzük Élünk a pályázat adta lehetőségekkel.  Sikeres pályázataink: könyvtár, eszközpályázat, Alcoa, "Éljen a kis iskola!", Egészségnap megszervezése. Elkészült a 10 férőhelyes hordozható nyelvi laborunk. A könyvtárpályázat segítségével fejleszteni tudtuk az iskolai könyvtár állományát oktató Cd-romokkal, könyvekkel, fejlesztő kiadványokkal.

Az oktató- nevelőmunka azonos telephelyen, két különböző épületben folyik. A fertőtlenítő meszelésekkel és a nyári nagytakarítással végeztünk. A karbantartási munkálatok során sikerült két tanterem parkettáját felújítani (csiszolás, lakkozás), festettünk. A tornaszoba ablakait kicseréltük, megerősítettük a repedezett falát, az emeleti tanterembe ablakot építettünk be. A rossz csatornákat újakra cseréltettük. A községi könyvtár visszaköltöztetésével felszabadult egy tanterem. Folyamatosan szépítjük iskolánkat, ahogy az anyagi erőforrásaink és a segítségek lehetővé teszik.

 

Több osztálytermünk kettős funkciót tölt be. Két tanterem délelőtt tanórai foglalkozásnak, délután napközis foglalkozásnak biztosít helyet. A tanórán kívüli foglalkozások, valamint a művészeti alapiskola tanszakai, az iskolai könyvtár, a műhelyasztal, a számítógépek /16 db/, szintén osztálytermekben nyertek elhelyezést. Iskolakönyvtárba, napközis terembe számítógépet tettünk.

 

Két szertárhelyiséggel rendelkezünk: kémia-fizika és sport. A szemléltető eszközökkel való ellátottság kielégítő. A legszükségesebb eszközök rendelkezésre állnak, pótlásuk tervszerűen történik, a szaktanárok és tanítók javaslata alapján. Az iskolai könyvtár állománya segíti a tanórai munkát, kutatómunka végzésére alkalmas.  A tankönyvellátást tervszerűen a tankönyvfelelős irányításával végeztük. Lehetőséget biztosítottunk a tartós tankönyvek kölcsönzésére, így a szülők tanévkezdési kiadásait csökkentettük. Biztosítani tudtuk a jogszabályoknak megfelelően az ingyenes tankönyveket 39 fő számára.

 

A mindennapos testedzés feltételeit megteremtettük a testnevelési órák, gyógytestnevelési órák, a néptánc órák, a sportköri foglalkozások és a Hang-Szín-Tér Művészeti Alapiskola modern táncszakja segítségével. A testmozgást a sportpálya és a tornaszoba teszi lehetővé. A tornaszoba egyik falát tükrös fallá alakítottuk a táncoktatás hatékonysága érdekében. Alsós és felsős tanulóink országjáró kiránduláson vettek részt a tanév végén. Szeptemberben 20 fő vehet részt úszásoktatásban, amelyhez a helyi Önkormányzat 50%-os támogatást nyújt.

 

Az osztálytermek bútorzatának kialakításánál a célszerűséget és a tanulói igényeket tartottuk szem előtt Az irodák száma megfelelő, felszereltsége jó /számítógép, Internet, fax, telefon, fénymásoló/. A tanári szoba kissé szűkös. Sajnos a bővítésre nincs lehetőség.

 

Nagyon fontos délutáni elfoglaltság a napközi. A folyamatos, önkiszolgáláson alapuló ebédeltetést 1230-13 50 --ig biztosítjuk. A tízóraiztatásban az ügyeletes nevelő biztosítja a felügyeletet. 830- 8 45-ig minden napközis megkapja a reggelijét. A napközis nevelő munkabeosztását az órarendhez igazítva határoztuk meg.

A létszámnyilvántartást az ebédeltető napközis nevelő, a térítésdíjak beszedését a tagintézmény vezetője végzi.

Az ebédeltetés rendjét, a naposok beosztását a csoportvezető határozza meg.

A napközis tanóra ideje: 1350-1450

Tanórán kívüli foglalkozások 15 órától szervezhetők.

 

Melegítőkonyhával és ebédlővel rendelkezünk. A napközisek, menzások étkeztetését külső szolgáltatóval oldjuk meg. A napközis gyermekek háromszori étkezésben részesülnek, a menzások csak ebédet kapnak. A szolgáltatás jó, figyelembe veszi a gyermekek szükségleteit, változatos, ízletes az étel.

 

A zavartalan tanítás-tanulás feltételei biztosítottak.

 

Költségvetés

A gazdálkodási feladatokat a gesztor intézmény végzi. A havonta kapott kézpénz ellátmánnyal a tagintézmény vezetője a költségvetésben rögzített előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

A karbantartási, felújítási munkálatok finanszírozását a csókakői Önkormányzat végzi.

Kapcsolataink

Gazdag, szerteágazó az iskola kapcsolatrendszere. Aktívan szerepet vállalunk Csókakő községek életének formálásában.

 

Kapcsolatrendszer elemei:

Kapcsolat a szülőkkel: családlátogatások, szülői értekezletek, fogadóórák, nyílt napok. Az egyéni beszélgetéseket szorgalmazzuk.

Kapcsolat az óvodával: közös rendezvények, értekezletek, megbeszélések, látogatások, tájékoztatás

Kapcsolat a fenntartóval, civil szervezetekkel, alapítványokkal, a környező településekkel:

Együttműködés, kapcsolatok felvétele, ápolása, ünnepélyek tartása. A tagintézmény vezető a helyi képviselő-testületi üléseken részt vesz.

Szülői Szervezet

Az osztályok képviselői alkotják. Éves munkaterv alapján dolgoznak. Segítik az iskolai munkát, összekötőkapocsnak tekinthetők a szülők és pedagógusok között. Együttműködő partneri kapcsolat révén folyamatosan javulnak az iskola tárgyi feltételei.

A Csókakői Általános Iskolai Alapítvány 1998 óta segiti céljaink megvalósítását.

Érdekképviseleti szervek / Közalkalmazotti tanács, Pedagógus Demokratikus Szakszervezete/

A szükséges egyeztetéseken részt vesznek, a törvényben előírt esetekben a vezetés kikéri a véleményüket.

Osztályfőnöki munkaközösség

A tagintézmény vezető irányításával működik, az iskola nevelői alkotják a munkaközösség tagjait. Havonta meghatározott időben, munkaterv alapján folynak a megbeszélések. Értékeljük a tanulók magatartását, szorgalmát, az eltelt hónap munkáját, és meghatározzuk a következő hónap feladatait. Nevelési témákat dolgozunk fel.

 

3.  A Csókakői Általános Iskola oktató- nevelőmunkájának elemzése

 

2009-2010-es tanévben:

1. 2. 3. 4. 5. 6. évfolyam: Új NAT (a 243/2003.(XII. 17.) kormányrendelettel módosított NAT

7-8. évfolyamon: Kerettanterv alapján, felülvizsgált pedagógiai program és helyi tanterv.

 

5. és 6. évfolyamon bevezettük a nem szakrendszerű oktatást a következők szerint:

5. osztály

6. osztály

magyar irodalom: 1 óra        Steiner Lné

magyar irodalom: 1 óra            Kiszely Iné

történelem:           1 óra         Palotai Réka

Történelem:          1 óra            Palotai Réka

természetismeret: 1 óra         Kiszely Iné

természetismeret: 1 óra            Kiszely Iné

számítástechnika: 1 óra         Pataki H R

számítástechnika: 1 óra            Pataki H R

magyar nyelvtan: 1 óra         Steiner Lné

magyar nyelvtan: 1 óra            Molnárné K M

 

Továbbra is a MINŐSÉGET jelöljük ki célul. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek egyéni ütemének megfelelően, önmagukhoz képest fejlődjenek. Erősödjön önbizalmuk, legyenek önállóak a tanulásban. Fejlődjön anyanyelvi és matematikai képességük. Kreatívak, kezdeményezőek legyenek. Pedagógusaink sok gondot fordítanak a sokoldalú ismeretszerzés lehetőségének megteremtésére, változatos tevékenységformákkal, együttműködő, nyugodt légkörben maradandóbb ismeretszerzésre nyílik lehetőség. Csoportos, differenciált, egyéni foglalkozásokat előtérbe helyezzük.

 

A 2009-2010-es tanévben a következő tanórán kívüli foglalkozásokat szervezzük:

fejlesztő (6 ó), német alsóban (5 ó), néptánc alsó 2 óra, korrepetálás német-matematika (2 ó), tömegsport (6ó), énekkar (1ó), előkészítő (2, 5 ó) szakkör: angol, néptánc, számítástechnika (2-2 ó)

Megemeltük a testnevelés és a számítástechnikai órák számát.

 

Nevelőtestületünk összetétele, szakmai felkészültsége jó, így gyermekeink oktatása, nevelése jó színvonalon biztosított. Fontosnak tartjuk az önképzést, folyamatosan figyelemmel kísérjük a változásokat. Az őszi és tavaszi szakmai napok továbbképzésein részt vettünk. A társulás lehetőséget biztosít a kölcsönös együttműködésre, szakmai, módszertani cserékre. Közös értekezleteinken módunk nyílik az együttgondolkodásra, módszercserére. Az ősz és tavaszi nyílt napokon (1-1 nap) a szülők betekinthetnek a nevelés- oktatás folyamatába.

A szakos ellátottságunk 99 %. A nevelőtestület létszáma, összetétele, végzettsége nagy variációs lehetőséget biztosít a tantárgyfelosztás elkészítésénél. /letanítás, feltanítás, utazó pedagógus/ Nem szakosan leadott óra: részben az ének (2 óra).

 

Iskolánkban biztosítani tudjuk a lemaradó, tanulási problémákkal, magatartási zavarral küzdő tanulók felzárkóztatását fejlesztő pedagógusunk és a kijáró logopédus segítségével.  4 főt logopédiai ellátásban, 8 főt integrált oktatásban, ebből 4 fő autista tanulót fejlesztő foglalkoztatásban részesítünk külön ellátási megállapodás alapján az AUTI FARM gyógypedagógusával.

Pályaválasztási felelős külön munkaterv alapján végzi a továbbtanulással kapcsolatos feladatait. Az elmúlt évben tanulóink 70 %-át az első helyen megjelölt iskolába vették fel. A következő tanévben, gimnáziumban 4 fő, szakközépiskolában 3 fő, szakiskolában 2 fő folytathatja tovább tanulmányait.

Gondot fordítottunk a tehetséggondozásra és a felzárkóztatásra. Tanulóinkat beneveztük különböző versenyekbe, kutatómunka végzésére buzdítottuk őket. Az elmúlt évben 30 fő vett részt országos, levelező versenyeken, különböző tantárgyakból (matematika, magyar, természetismeret). 4 fő eljutott az országos döntőig is, ahol szép eredményt értek el. 1tanuló II. helyezett lett számítástechnikából, és IV. helyezett fizikából.

Sport területén kiváló teljesítményt nyújtottak diákjaink. Összesen 23 versenyen vettünk részt. 19 körzeti szintű, 4 pedig megyei szintű volt. 17 aranyéremmel, 62 ezüstéremmel, és 53 bronzéremmel gyarapítottuk éremgyűjteményünket.

A leendő első osztályos tanítók folyamatosan látogatják az óvodai foglalkozásokat, közös programok keretében ismerkednek egymással.

Az iskolai Diákönkormányzat önálló munkaterv alapján dolgozik az összekötő nevelő segítségével.

 

Az oktató- nevelőmunkával kapcsolatos munkatervi feladatok, megbízatások

 

Feladat

 

Felelős

Szülői Szervezettel való együttműködés

Bognár Gáborné

Óvoda- iskola közötti kapcsolattartás

Tagint.vezető;

óvoda vezető

Osztályfőnöki munkaközösség irányítása

Ábele Mártonné,

Gyermekvédelmi feladatok irányítása

Ábele Mártonné,

Brumbauer Adrienn

Diákönkormányzat munkáját segítő

Bognár Gáborné

Minőségbiztosítási felelős

Kiszely Imréné

Iskolai könyvtár működtetése, tankönyvfelelős

Mensáros Zsuzsánna

Országjáró kirándulások felelőse

Steiner Lajosné alsó tagozat

Pataki-Huszár Rita felső tagozat

Táborozási felelős

Psóra Cecília

Biztosítási felelős

Pataki Huszár Rita

Nemzetközi kapcsolatok ápolása

Bakos Hajnalka,

Steiner Lajosné

Tanulók nyilvántartásának vezetése

Pataki Huszár Rita

Munkavédelmi, tűzvédelmi felelős

Stumpf Gyuláné

Közalkalmazotti tanács képviselője

Steiner Lajosné

PDSZ képviselője

Mensáros Zsuzsánna,

Kiszely Imréné

Vöröskeresztes csoport segítője

Bognár Gáborné

Pályaválasztási felelős

Pataki Huszár Rita

Tanulmányi mozgalom koordinálása

Pataki Huszár Rita

Iskolarádió működtetése

Diákönkormányzat

Ügyeletesi rendszer működtetése

Diákönkormányzat

Tisztasági mozgalom koordinálása

Bognár Gáborné

Patronálóinkkal való kapcsolattartás

Psóra Cecília

Hang-Szín-Tér Művészeti Alapiskola összekötője

Ábele Mártonné

Tanulók munkájából kiállítás szerkesztése

Rábai Krisztína,

Psóra Cecilia

Pályázati figyelő követése

Ábele Mártonné

 

Kapcsolattartás a civil szervezetekkel

 

- Várbarátok társasága

Ábele Mártonné

- A Csókakői Általános Iskoláért Alapítvány

Ábele Mártonné

- Vértes Vidékéért Alapítvány

Ábele Mártonné

- Nyugdíjas klub

Steiner Lajosné

- Ifjúsági klub

Steiner Lajosné

- Csókakői SE.

Kiszely Imréné

- Tűzoltók

Ábele Mártonné

- Varroda

Kiszely Imréné

 

Vezetői megbeszélések ütemezése: a hó első hétfő 13. 30 óra

Tagiskolában

 

Tagjai: Ábele Mártonné                               tagintézmény vezető

            Bognár Gáborné                              diákönkormányzat vezetője

            Kiszely Imréné                                Minőségi kör vezetője,

            Steiner Lajosné                               KT képviselő                            

                                                                 

 

2009. augusztus 26.                                     Program összeállítása, létszámgazdálkodás.

                                                                  Minőségi bérpótlék felosztása

                                                                  Felelős: Á Mné

 

2009. szeptember                                        2009-2010-es tanév feladatai, munkatervek összeállítás

                                                                  Leadási határidő: szeptember 15.

                                                                   Felelős: Á Mné

 

2009. október                                              Őszi Pedagógiai Napok, nevelési értekezlet előkészítése

                                                                  Felelős: Á Mné

 

2009. november                                           2010-es költségvetés előkészítése

                                                                  Felelős: Á Mné

 

2010. január                                                Az első félév tapasztalatainak megbeszélése

                                                                  Félévzárás előkészítése

                                                                  Felelős: Á Mné

 

2010. február                                              Pedagógusok továbbképzésével kapcsolatos teendők

                                                                  Éves továbbképzési terv tervezetének megvitatása

                                                                  277/1997.(XII. 22.) Korm. rendelet

                                                                  Felelős: Á Mné

 

2010. március                                              Tavaszi Pedagógiai Napok, nevelési értekezlet előkészítése

                                                                  Felelős: Á Mné

 

2010. május                                                 Tanévvégi feladatok megbeszélése

                                                                  A következő tanév előkészítése

                                                                  Felelős: Á Mné

 

2010. június                                                 Nyári karbantartási munkák ütemezése

                                                                  Táboroztatás, éves beszámolók elkészítése

                                                                  Felelős: Á Mné

 

Rendkívüli vezetői megbeszélés hívható össze a váratlan, sürgős feladatok megoldásához.

Meghívás esetén tanácskozási joggal a Szülői Szervezet, a PDSZ képviselője, Fenntartó képviselője a megbeszéléseken részt vehet.

 

Osztályfőnöki megbeszélések ütemezése: a hó első hétfő 16 óra

 

2009. október.                                             Osztályfőnöki fejlesztési tervek megbeszélése

                                                                  Magatartás, szorgalom értékelése

                                                                  Felelős: osztályfőnökök

                                                                  Minőségbiztosítási intézkedési tervek

                                                                  Felelős: Kiszely Imréné minőségi kör vezetője

                                                                 

 

2009. november                                           Magatartás, szorgalom értékelése

                                                                  Őszi szakmai napok, pályaválasztás           

                                                                  Felelős: Pataki Huszár Rita, Ábele Mártonné

 

2009. december                                           Magatartás, szorgalom értékelése

                                                                  2010- es költségvetés tervezetének megvitatása

                                                                  Felelős: Á Mné

 

2009. január.                                               Magatartás, szorgalom értékelése

                                                                  Félévi mérések előkészítése

                                                                  Felelős: Á Mné

                                                                 

                                                                  Tanulmányi és közösségi munka- felzárkóztató

                                                                  foglalkozások tapasztalatai

                                                                  Felelős: Mensáros Zsuzsa, Bognár Gáborné

 

2010. január 15.                                           Magatartás, szorgalom értékelése

                                                                  Első félév osztályozó értekezlete

                                                                  Felelős: Á Mné

 

2010. február.                                             Magatartás, szorgalom értékelése

                                                                  Az éves továbbképzési terv megvitatása

                                                                  Napközi helyzete

                                                                  Felelős: Á. Mné, Psóra Cecília

 

2010. március.                                             Magatartás, szorgalom értékelése

                                                                  Diákönkormányzat működése, eredmények

                                                                  Szakköri munka tapasztalatai

                                                                  Felelős: Bognár Gáborné

 

2010. április.                                                Magatartás, szorgalom értékelése

                                                                  Iskolai sportkör tevékenysége --beszámoló

                                                                  Felelős: Kiszely Imréné

 

2010. május.                                                Magatartás, szorgalom értékelése

                                                                  Tanulmányi versenymozgalom értékelése

                                                                  Felelős: Pataki Huszár Rita

                                                                 

2010. június 10.                                           Magatartás, szorgalom értékelése

                                                                  Osztályozó értekezlet

                                                                  Felelős: Á Mné

 

 

Szülői értekezletek időpontja:

 

2009. szeptember 2.                  1.osztályos szülők részére

                                               F: Mensáros Zsuzsánna

 

2009. szeptember 14-19.           2-8. osztályos szülők részére

                                               F: osztályfőnökök

 

2009. november 30.                  Pályaválasztási szülői értekezlet

                                               F: Pataki Huszár Rita

 

2010. január 25-29.                   1-8.osztályos szülők részére

                                               Az első félévi munkánk értékelése

                                               F: osztályfőnökök, Á Mné

 

2010. május                              1-8. osztályos szülők részére

                                               Osztálykirándulásokról

                                              

 

Rendkívüli szülői értekezlet hívható össze szülői, pedagógusi kezdeményezésre.

 

Összeállította:

Ábele Mártonné

tagintézmény vezető

 

 

 

 

 

 

 

AZ   ISKOLAI   SPORTKÖR SZAKMAI   MUNKATERVE

2009-2010-es tanév

 

  

Készítette:

Kiszely Imréné

              Testnevelő

 

 

 

Az iskolai sportkör ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás. Szakmai program szerint végzi munkáját. Iskolai sportkörünk 3 sportcsoporttal működik.

 

 
Célja:

 

·        Elégítse ki a tanulók mozgásszükségletét.

·        Fejlessze a tanulók mozgásműveltségét.

·        Járuljon hozzá a sportolás eszközeivel, hogy a tanulók az egészséget értékrendjükben kiemelt helyen kezeljék.

·        Biztosítsa tanulóink házi, körzeti, megyei, országos versenyeken való részvételét.

·        Tehetséges tanulóinkat irányítsa külső sportegyesületekbe.

·        Az iskola sporthírnevének növelése

·        Közösségteremtés, közösségi életre nevelés.
·        Személyiségformálás
·        A mozgásszegény életmód ellensúlyozása.

 

A sportcsoportok és a foglalkozások ideje:

Alsós lány ésfiú sportcsoport: hétfő 13:00-13:45 óra; péntek 13:00-13:45

Felsős lány sportcsoport: hétfő 15-16 óra, péntek15-16 óra

Felsős fiú sportcsoport: hétfő 16-17 óra, péntek16-17óra

 

A foglalkozások anyaga az iskola lehetőségeihez és az évszakokhoz is igazodik.

 

Ősszel és tavasszal: atlétika, kézilabda, labdarúgás, duatlon, kosárlabda sportágakkal foglalkozunk.

 

 

Télen: torna, téli sportok /sí, szánkó /, asztalitenisz, sakk sportágak kerülnek sorra.

 

Az iskolai sportkör feladatai havi bontásban
SZEPTEMBER

·        Sportcsoportok megalakítása.

·        Az évi versenyek megbeszélése.

·        Nevezések elküldése.

·        Sportfoglalkozások beindítása Házi futóbajnokság korcsoportonként és nemenként.

·        IX. 18. Házi duatlon verseny

 

Körzeti versenyeken való részvétel:

 

 

·        IX. 02. Körzeti DSB Elnökségi ülés Mór

·        IX. 03. Körzeti DSB Közgyűlés Mór

·        IX. 12. Kincses kupa kézilabda verseny Kincsesbányán

 

·        IX. 24. Megyei duatlon verseny Mór

·        IX. 28.  Körzeti futóbajnokság I. és II. korcsoport Mór

·        IX. 30. Körzeti futóbajnokság III. és IV. korcsoport Mór

 

OKTÓBER

·        Háziversenyek kézilabda és kispályás labdarúgásban.

·        X. 05. Házi mezei futóverseny korcsoportonként és nemenként.

Körzeti versenyeken való részvétel:

·        X. 03. Bornapi sakkverseny Mór

·        X. 08. Körzeti mezei futóverseny Bakonycsernye

·         X. 15. Körzeti kétpróba verseny /úszás, futás/ Mór

·        X. 22. Kazinczy kupa kispályás labdarúgás Kincsesbányán.

 

NOVEMBER

 

·        Házi versenyek elindítása sakk és asztalitenisz sportágakban.

·        Házi grundbirkózó verseny I.-II. III. kcs.

·        Torna edzések elindítása.

 

Körzeti versenyeken való részvétel:

 

 

·        XI. 11. Körzeti grundbirkózó verseny Mór

·        XI. 18. Körzeti asztalitenisz verseny Bodajk

·        Évfolyam bajnokság kézilabda: 8. évf. lányok, 5.és 7. évf. fiúk.

·        Évfolyam bajnokság labdarúgás: 5.és 7. évf. fiúk, 8. évf. lány

·        Diákolimpiai kézilabda verseny:  IV  kcs. lány,

DECEMBER

·        Háziversenyek folytatása: sakk és asztalitenisz.

·        Télisportok az időjárásnak megfelelően: szánkózás.

·        Fiú és lány tornacsapatok összeállítása.

·        Készülés a házi tornaversenyre.

Körzeti versenyeken való részvétel:

·        XII. 09. DSB elnökségi ülés Mór

·        XII. 12. Körzeti úszóverseny Mór

·        XII. 15. Körzeti teremlabdarúgó verseny Mór

JANUÁR

·        Háziversenyek eredményhirdetése: sakk és asztalitenisz.

·        Télisportok az időjárásnak megfelelően.

·        Házi tornaverseny megrendezése.

·        Házi szánkóverseny megrendezése.

·        Körzeti egyéni sakkverseny

·        Készülés a körzeti tömegtorna versenyre.

·        Részvétel megyei szánkóversenyen.

 

·        Háziverseny terematlétikából: helyből távolugrás, magasugrás, medicinlabda dobás.

 

Körzeti versenyeken való részvétel:

·        I. 19. DSB Közgyűlés Mór

 

·        I. 20. Megyei grundbirkózó csapatverseny Mór

 

·        I. 22. Körzeti sakkverseny Mór

 

·        I. 26. Körzeti terematlétika verseny Bakonycsernye I.-II. kcs.

 

·        I. 28. Körzeti terematlétika verseny Bakonycsernye III.-IV. kcs.

 

FEBRUÁR

 

·        Készülés a körzeti tornaversenyre.

 

Körzeti versenyeken való részvétel:

·        Évfolyambajnokság kézilabda második fordulója.

·        Évfolyambajnokság labdarúgás második fordulója.

·        Diákolimpia kézilabda 2. forduló IV. kcs. lány

MÁRCIUS

·        Házi mezei futóverseny.

·        Készülés a körzeti diákolimpiai  labdarúgó versenyekre.

 

 

Körzeti versenyeken való részvétel:

 

 

·        III. 02. Tömegtorna verseny Mór

·        III. 18. Mezei futóverseny Mór

·        Petőfi kupa Móron a Petőfi Sándor Ált. Isk.-ban.

·        Zimmermann kupa Móron a Zimmermann Ált. Isk-ban.

 

 ÁPRILIS

 

·        Háziverseny kézilabdából, labdarúgásból, atlétikából.

 

Körzeti versenyeken való részvétel:

·        IV. 29. Díjkiosztó gála Mór.

 

MÁJUS

·        Készülés a körzeti atlétika versenyekre.

 

Körzeti versenyeken való részvétel:

 

·        V. 04. Atlétika I. és II. korcsoport. Egyéni és csapat.

·        V. 10. Atlétika III. korcsoport. Egyéni és csapat.

·        V. 11. Atlétika IV. korcsoport. Egyéni és csapat.

·        V. 13. Atlétika III. és IV. korcsoport egyéni

·        V.15. KEGYELETI FUTÁS MÓRON

·        V. 27. Triatlon váltóverseny Mór

·        V. 29-30.Természetjáró Találkozó

 

JÚNIUS

·        Az évi munkánk értékelése.

·        Jutalmazás megbeszélése.

 

Csókakő, 2008. szeptember, 12.

                                                                 Kiszely Imréné testnevelő

 

 

 

 

 

 

 

Gyermek-és ifjúságvédelem

2009-2010-es tanév

 

Az általános iskolai oktatás 1-8 osztályban, helyben biztosított.

A beíratott tanulók száma: 72, ebből

·        sajátos nevelési igényű                                                                  8 fő

·        nagycsaládos                                                                                24 fő

·        rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül             15 fő

·        egyedül nevelő szülők                                                                   5 fő

·        nevelőszülőnél nyert elhelyezést                                                  5 fő

·        tartósan beteg                                                                               1 fő

 

Napközis tanulók száma: 34 fő, ebből

·        100 %-os térítési díj kedvezményben részesül             12 fő              

·        50 %-os térítési díjkedvezményben részesül                  8 fő

Menzás tanulók száma: 16 fő, ebből

·        100 %-os térítési díj kedvezményben részesül              3 fő               

·        50 %-os térítési díjkedvezményben részesül                 8 fő

 

Ingyenes tankönyvellátásban részesül:                                                39 fő

 

Gyermekvédelmi feladatok

 

 

Kiemelt feladat: a gyermekek életfeltételeinek és jogainak magas színvonalú biztosítása.

 

 

Célunk: a megelőzés, a prevenció, mely tartalmazza a változásra való felkészülés és változáskezelés gondolatát. A megelőzés célja, hogy csökkentse a szociális funkcionálás során kialakuló problémák lehetőségét, mielőtt azok jelentkezhetnének, vagy csökkentse következményeinek hatását, ha mégis felmerülnének (csavargás, szökés, lopás, hazudozások).

 

Igen nagy jelentősége van a megelőzési programoknak:

·        Szűrővizsgálatok szervezése

·        Egészségügyi és egyéb felvilágosító tevékenységek

·        családlátogatások

 

Szűrővizsgálatok: fogászati, logopédiai, gyógytestnevelési és olyan tünetek kiszűrése, amelyek valamilyen részképesség zavarra utalnak.

 

Ebből adódó feladatok:

·        Iskolai fejlesztő foglalkozásokhoz konkrét segítségadás

·        Folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel - tanácsadás

·        Kontroll vizsgálatok végzése

·        Úszásoktatás szervezése

·        Gyógytestnevelés biztosítása

 

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladatait a tagintézmény vezető látja el. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetése érdekében együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal, továbbá a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal.

Minden hét hétfőjén 8-12 óráig a csókakői Polgármesteri Hivatalban a Gyermekvédelmi Szolgálat munkatársa fogadóórát tart. A jelzőrendszer folyamatosan biztosított.

 

Egészségügyi és egyéb felvilágosító tevékenységek:

 

Szeptember:

Szűrővizsgálatok szervezése, időpont egyeztetés                                F: Ábele Mártonné

Fejlesztési tervek áttanulmányozása

 

Október:

Veszélyeztetett, HHH gyermekek nyilvántartásának

egyeztetése a Gyermekjóléti Szolgálattal

Esetmegbeszélés                                                                                 F: Ábele Mártonné

 

November

Egészségügyi hónap programjainak lebonyolítása                             F: Bognár Gáborné

Esetmegbeszélés                                                                                  F: Ábele Mártonné

 

December:

Előadás: Serdülők problémái, káros szenvedélyek            F: Bumbauer Adrienn védőnő

Esetmegbeszélés                                                                                 F: Ábele Mártonné

 

Január:

Bűnmegelőzés DADA program- móri Rendőrség                             F: Ábele Mártonné

Esetmegbeszélés                                                                                 F: Ábele Mártonné

 

Február:

Gyermek- és ifjúságvédelemről tájékoztatás                                      F: osztályfőnökök

Gyermekjóléti tanácskozáson való részvétel                                      F: Ábele Mártonné

 

Március:

Testületi ülésen való részvétel-gyermekvédelmi beszámoló       F: Ábele Mártonné

Esetmegbeszélés                                                                            F: Ábele Mártonné

 

Április:

Szabadidős tevékenységek- sportversenyek,                           F: Kiszely Imréné

Tisztasági akciók a Föld napja alkalmából                                F: Kisné Németh Ibolya

Esetmegbeszélések                                                                     F: Ábele Mártonné

 

Május:

Családlátogatások, nyílt napok  tapasztalatai                            F: osztályfőnökök

                                                                                 

Június:

Veszélyforrások, közlekedésbiztonság-körzeti megbízott                  F: Ábele Mártonné

Vakáció alatti veszélyforrások ismertetése                                        F: osztályfőnökök

 

Csókakő, 2009. szeptember 01.

 

 

Ábele Mártonné

tagintézmény vezető 

 

 

 

 

 

Munakterv eseménynaptára, 2009-2010.tanév

 

Szeptember

Ssz Év Hónap/nap Nap Program Felelős Időpont Helyszín
  2009 szeptember 1. kedd Tanévnyitó ünnepély       Bognár Gáborné 8.00 iskolaudvar
  2009 szeptember 2. szerda Első osztályosok szülői értekezlete   Mensáros Zsuzsa 17.00    
  2009 szeptember 3. csütörtök                    
  2009 szeptember 4. péntek Koncert: Ismeretlen arcok       XI.  Várjátékok     18.00 vár alatti előadótér
  2009 szeptember 5. szombat             9.00-23. vár alatti előadótér
  2009 szeptember 6. vasárnap                    
  2009 szeptember 7. hétfő Tisztasági versenymozgalom elindítása Bognár Gáborné      
  2009 szeptember 8. kedd                    
  2009 szeptember 9. szerda Mérés mat.magy.alsós     Ábele Mártonné      
  2009 szeptember 10. csütörtök Mérés mat.magy.német 5.o   Ábele Mártonné      
  2009 szeptember 11. péntek Mérés magyar 6.7.o Diákfórum Ábele Mné, B.Gné 13.00 8. osztály  
  2009 szeptember 12. szombat Tanmenetek leadása   Ábele Mné      
  2009 szeptember 13. vasárnap                    
  2009 szeptember 14. hétfő       Szülői értekezletek          
  2009 szeptember 15. kedd munkaterv leadása   Ábele Mártonné Kistérség  
  2009 szeptember 16. szerda                  
  2009 szeptember 17. csütörtök         osztálytanítók 17.00- tanterem  
  2009 szeptember 18. péntek Difer mérés     Mensáros Zsuzsa   tanterem  
  2009 szeptember 19. szombat Bornap-Csákberény-műsor   Steiner Lajosné   Csákberény
  2009 szeptember 20. vasárnap                  
  2009 szeptember 21. hétfő Színházlátogatás     Levelező versenyek jel. hi. B.H.        
  2009 szeptember 22. kedd                  
  2009 szeptember 23. szerda                  
  2009 szeptember 24. csütörtök         Huszár Rita      
  2009 szeptember 25. péntek                  
  2009 szeptember 26. szombat Szüreti felvonulás-műsor   Steinerné     Csókakő  
  2009 szeptember 27. vasárnap        
  2009 szeptember 28. hétfő                  
  2009 szeptember 29. kedd     DÖK nap Túra   P.H.R   8.00-15.00 Vértes  
  2009 szeptember 30. szerda Fejlesztési tervek                 

 

 

 

Október
Ssz Év Hónap/nap Nap Program Felelős Időpont  
  2009 október 1. csütörtök   Zenei világnap-házi verseny S. Lné   15.00 Bodajk-Csókakő
  2009 október 2. péntek Anyakönyvek leadása Idősek napja Áné, M.Zs. 15.00 Idősek otthona
  2009 október 3. szombat                    
  2009 október 4. vasárnap                    
  2009 október 5. hétfő Munkaértekezlet-munkavéd okt.; ofi mk   szaktanárok 16.00 tanári  
  2009 október 6. kedd Okt. 6. ünnepély aradi vértanuk emléknapja Bakos H.   6.óra  tornaterem
  2009 október 7. szerda                    
  2009 október 8. csütörtök                    
  2009 október 9. péntek                    
  2009 október 10. szombat                    
  2009 október 11. vasárnap                    
  2009 október 12. hétfő Felmérés napközi igényre              
  2009 október 13. kedd                    
  2009 október 14. szerda Hulladékgyűjtés okt. 12-17.     B.Gné   D.u.    
  2009 október 15. csütörtök Difer létszá felm., mat verseny meghird.   M.Zs P-H.R.      
  2009 október 16. péntek Vár felszabadulása-megemlékezés-akadályverseny Á. Mné, Vass Rezsőné 11.00 Vár  
  2009 október 17. szombat                    
  2009 október 18. vasárnap                    
  2009 október 19. hétfő                    
  2009 október 20. kedd                    
  2009 október 21. szerda Földünkért világnap-rajzpályázat   Rábai K..     Csókakő- Bodajk
  2009 október 22. csütörtök Nemzeti ünnep-falu   tanítási nap Huszár Rita 8.o. 17.00 Kultúrotthon
  2009 október 23. péntek nemzeti ünnep              
  2009 október 24. szombat                    
  2009 október 25. vasárnap Téli időszámítás kezdete              
  2009 október 26. hétfő         Őszi Szünet          
  2009 október 27. kedd                
  2009 október 28. szerda ŐSZI SZÜNET okt.26-okt.30.            
  2009 október 29. csütörtök                  
  2009 október 30. péntek                  
  2009 október 31. szombat Difer létszám jelentésének határideje Á.Mné     OKÉV  

 

 

 

November
Ssz Év Hónap/nap Nap Program Felelős Időpont Helyszín
  2009 november 1. vasárnap Mindenszentek                
  2009 november 2. hétfő Nevelési értekezlet   tanítási nap igazgató   16.00 Bodajk  
  2009 november 3. kedd        
  2009 november 4. szerda                    
  2009 november 5. csütörtök              
  2009 november 6. péntek Közlekedési vetélkedő-házi:elmélet-gyakorlat Kisné B. Gné d.u. sportudvar
  2009 november 7. szombat                    
  2009 november 8. vasárnap              
  2009 november 9. hétfő                    
  2009 november 10. kedd                    
  2009 november 11. szerda                    
  2009 november 12. csütörtök j, ly-s verseny             Bodajkon  
  2009 november 13. péntek Eü. Vetélkedő       B.Gné, Psóra C. 15.00 5. 8. oszt.  
  2009 november 14. szombat        
  2009 november 15. vasárnap                    
  2009 november 16. hétfő                    
  2009 november 17. kedd                    
  2009 november 18. szerda                    
  2009 november 19. csütörtök                    
  2009 november 20. péntek        
  2009 november 21. szombat                    
  2009 november 22. vasárnap                    
  2009 november 23. hétfő                    
  2009 november 24. kedd         Nyílt nap          
  2009 november 25. szerda megyei matematika verseny         Bodajkkal
  2009 november 26. csütörtök megyei matematika verseny           Bodajkkal
  2009 november 27. péntek országos méréssel kapcsolatos anyagok megküldése    Á. Mné   OKÉV, Bodajk
  2009 november 28. szombat Ünnepváró fogl. Adventi koszorú készítése Barta M. A.Zs. 15.00 8.oszt  
  2009 november 29. vasárnap                    
  2009 november 30. hétfő Pályaválasztási szülői értekezlet   P.-H. R.   17.00 8.oszt.  

 

 

 

December
Ssz Év Hónap/nap Nap Program Felelős Időpont Helyszín
  2009 december 1. kedd                    
  2009 december 2. szerda                    
  2009 december 3. csütörtök Szintfelmérő mat. magy. 8.oszt     szaktanár        
  2009 december 4. péntek Szintfelmérő mat. magy. 8.oszt Mikulás szaktanár o.f. d.u. iskola  
  2009 december 5. szombat            
  2009 december 6. vasárnap                    
  2009 december 7. hétfő Munkaértekezlet:Vezetői,ofi         Á.Mné   16.00 tanári  
  2009 december 8. kedd Felmérés napközire                
  2009 december 9. szerda                    
  2009 december 10. csütörtök                    
  2009 december 11. péntek Difer mérés befejező időpontja   M.Zs.        
  2009 december 12. szombat                    
  2009 december 13. vasárnap        
  2009 december 14. hétfő                    
  2009 december 15. kedd          
  2009 december 16. szerda                    
  2009 december 17. csütörtök                    
  2009 december 18. péntek Ünnepváró foglalkozás-ajándékkészítés   Barta M. A. Zs. 15.00 8. oszt.  
  2009 december 19. szombat MUNKANAP: csütörtök        
  2009 december 20. vasárnap                    
  2009 december 21. hétfő                
  2009 december 22. kedd Falukarácsony   tanítási nap Kisné, S.Lné 16.30 Kultúrotthon
  2009 december 23. szerda TÉLI SZÜNET dec.23-31.   Téli szünet          
  2009 december 24. csütörtök                  
  2009 december 25. péntek                  
  2009 december 26. szombat                  
  2009 december 27. vasárnap                  
  2009 december 28. hétfő                  
  2009 december 29. kedd                  
  2009 december 30. szerda JÁTSZÓHÁZ     B.Gné, K.Iné, B.M. 8-12.00 iskola  
  2009 december 31. csütörtök                  

 

 

 

Január
Ssz Év Hónap/nap Nap Program Felelős Időpont Helyszín
  2010 január 1. péntek Ünnep-Újév                
  2010 január 2. szombat                    
  2010 január 3. vasárnap                    
  2010 január 4. hétfő Munkaértekezlet   tanítási nap        
  2010 január 5. kedd fizika háziverseny 8.o   Mérések jan.05-jan. 12.       Bodajkon  
  2010 január 6. szerda Vízkereszt              
  2010 január 7. csütörtök Vezetői     Á Mné   16.00 tanári  
  2010 január 8. péntek Pótszilveszter     B.Gné   16.00 tornaterem
  2010 január 9. szombat                  
  2010 január 10. vasárnap                
  2010 január 11. hétfő Prózamondó verseny jelentkezésének H.i. Házi döntő-tanítók 15.00 6.osztály  
  2010 január 12. kedd                  
  2010 január 13. szerda                    
  2010 január 14. csütörtök                    
  2010 január 15. péntek I. FÉLÉV VÉGE Osztályozó értekezlet Mihalik F. Á. Mné 15.00 Bodajk, Csókakő
  2010 január 16. szombat                    
  2010 január 17. vasárnap              
  2010 január 18. hétfő                    
  2010 január 19. kedd                    
  2010 január 20. szerda Félévi értesítők kiosztása     oszt.fők.        
  2010 január 21. csütörtök                    
  2010 január 22. péntek MTKTT iskoláinak mese-és prózamondó versenye M.K.Mária, Á.Mné 14.00 Kultúrotthon-Csókakő
  2010 január 23. szombat                    
  2010 január 24. vasárnap                    
  2010 január 25. hétfő       Szülői értekezletek jan.25-29.            
  2010 január 26. kedd                  
  2010 január 27. szerda                 17.00-
  2010 január 28. csütörtök                  
  2010 január 29. péntek Tantestületi félévzáró értekezlet Mihalik F., Á. Mné 16.00 Bodajk  
  2010 január 30. szombat                    
  2010 január 31. vasárnap                    

 

 

 

Február
Ssz Év Hónap/nap Nap Program Felelős Időpont Helyszín
  2010 február 1. hétfő Munkaértekezlet: Vezetői, ofi. Zrinyi mat. 3-8. Á.M.né   16.00 tanári  
  2010 február 2. kedd                    
  2010 február 3. szerda                    
  2010 február 4. csütörtök        
  2010 február 5. péntek                    
  2010 február 6. szombat Farsang         B. Gné-P.H.R. 15.00 Kultúrotthon
  2010 február 7. vasárnap                  
  2010 február 8. hétfő                    
  2010 február 9. kedd                    
  2010 február 10. szerda                    
  2010 február 11. csütörtök                    
  2010 február 12. péntek Diákfórum       B. Gné   13.00 5. sz terem
  2010 február 13. szombat                    
  2010 február 14. vasárnap                    
  2010 február 15. hétfő                    
  2010 február 16. kedd                    
  2010 február 17. szerda                    
  2010 február 18. csütörtök helyesírási verseny             Bodajkkal
  2010 február 19. péntek                    
  2010 február 20. szombat                    
  2010 február 21. vasárnap                    
  2010 február 22. hétfő                    
  2010 február 23. kedd                    
  2010 február 24. szerda                    
  2010 február 25. csütörtök                    
  2010 február 26. péntek Kulturális gála-falu       S. Lné, Á. Mné 17.00 Kultúrotthon
  2010 február 27. szombat                    
  2010 február 28. vasárnap                    

 

 

 

Március
Ssz Év Hónap/nap Nap Program Felelős Időpont Helyszín
  2010 március 1. hétfő MUNKAÉRTEKEZLET: Vezetői, ofi   Á.Mné   16.00 tanári  
  2010 március 2. kedd                    
  2010 március 3. szerda                    
  2010 március 4. csütörtök                    
  2010 március 5. péntek                    
  2010 március 6. szombat                  
  2010 március 7. vasárnap              
  2010 március 8. hétfő                    
  2010 március 9. kedd                    
  2010 március 10. szerda                    
  2010 március 11. csütörtök                    
  2010 március 12. péntek                    
  2010 március 13. szombat                    
  2010 március 14. vasárnap              
  2010 március 15. hétfő Nemzeti ünnep- falu       B.H. Á.Mné 17.00 Kultúrotthon
  2010 március 16. kedd Igényfelmérés-napközire     P.C.        
  2010 március 17. szerda                    
  2010 március 18. csütörtök                    
  2010 március 19. péntek        
  2010 március 20. szombat NYÍLT NAP       Á.Mné   3 tanítási óra    
  2010 március 21. vasárnap                    
  2010 március 22. hétfő A víz világnapja-házi verseny: TOTO   K. Iné     faliújság  
  2010 március 23. kedd                    
  2010 március 24. szerda                    
  2010 március 25. csütörtök                    
  2010 március 26. péntek Húsvéti ünnepváró foglalkozás     Barta M A.Zs. 15.00 8. oszt  
  2010 március 27. szombat                    
  2010 március 28. vasárnap A nyári időszámítás kezdete              
  2010 március 29. hétfő     1.o beíratása   Á. Mné, B.Gné 14-18.00 tanári  
  2010 március 30. kedd     1.o beíratása   Á.Mné, B.Gné 8-12.00 tanári  
  2010 március 31. szerda                    

 

 

 

Április
Ssz Év Hónap/nap Nap Program Felelős Időpont Helyszín
  2010 április 1. csütörtök   tanítás Papírgyűjtés ápr.1- ápr.9.            
  2010 április 2. péntek tavaszi szünet ápr.2-6. tavaszi szünet           
  2010 április 3. szombat                
  2010 április 4. vasárnap Húsvét              
  2010 április 5. hétfő Húsvét              
  2010 április 6. kedd                
  2010 április 7. szerda Nevelési értekezlet   tanítás Mihalik F., Á. Mné 16.00 Csókakő  
  2010 április 8. csütörtök                  
  2010 április 9. péntek Hulladék elszállítása   B. Gné        
  2010 április 10. szombat                    
  2010 április 11. vasárnap                    
  2010 április 12. hétfő költészet napja munkaértekezlet   M. Zs.   11.46 tornaterem
  2010 április 13. kedd                    
  2010 április 14. szerda Természetismereti verseny           Bodajkkal
  2010 április 15. csütörtök                    
  2010 április 16. péntek                    
  2010 április 17. szombat                    
  2010 április 18. vasárnap Műemlékvédelmi világnap-kiállítás készítése P. C.     folyosó  
  2010 április 19. hétfő         Tisztasági akcióhét ápr.17-ápr.24.          
  2010 április 20. kedd                  
  2010 április 21. szerda         Kisné N. I.   Falu környéke, 
  2010 április 22. csütörtök Föld napja-rajzpályázat   ofi. R.K.   osztálytermek
  2010 április 23. péntek        
  2010 április 24. szombat                  
  2010 április 25. vasárnap                    
  2010 április 26. hétfő                    
  2010 április 27. kedd Honvédelmi vetélkedő 7-8. oszt   Dobszai J Á Mné D.u. iskola  
  2010 április 28. szerda                    
  2010 április 29. csütörtök                    
  2010 április 30. péntek Aszfaltrajz verseny       B. Gné   15.00 sportudvar

 

 

 

Május
Ssz Év Hónap/nap Nap Program Felelős Időpont Helyszín
  2010 május 1. szombat ÜNNEP-szünet                
  2010 május 2. vasárnap Anyák napja- falu       M.Zs. S.Lné 16.00 Kultúrotthon
  2010 május 3. hétfő Munkaértekezlet       Á.Mné   16.00 tanári  
  2010 május 4. kedd        
  2010 május 5. szerda                    
  2010 május 6. csütörtök                    
  2010 május 7. péntek                    
  2010 május 8. szombat Majális- falu családi sportnap   Steiner Lné, Á. Mné 10.00 Sportpálya
  2010 május 9. vasárnap                    
  2010 május 10. hétfő  
  2010 május 11. kedd                    
  2010 május 12. szerda                    
  2010 május 13. csütörtök                    
  2010 május 14. péntek Tanulmányi kirándulás     osztályfőnökök      
  2010 május 15. szombat                    
  2010 május 16. vasárnap                    
  2010 május 17. hétfő                    
  2010 május 18. kedd                    
  2010 május 19. szerda Madarak és fák napja-parkosítás, faültetés P. C.   16.00 udvar  
  2010 május 20. csütörtök                    
  2010 május 21. péntek                
  2010 május 22. szombat                    
  2010 május 23. vasárnap Pünkösd                  
  2010 május 24. hétfő Pünkösd                  
  2010 május 25. kedd                    
  2010 május 26. szerda Országos mérés 4. 6. 8. mat, magy.   szaktanárok 8.00- Csókakő, Bodajk
  2010 május 27. csütörtök Gyermeknap családi sportnap   B. Gné, DÖK 10.01 Csókakő,  3 tanítási óra
  2010 május 28. péntek Pedagógus kirándulás           Bodajkkal
  2010 május 29. szombat                    
  2010 május 30. vasárnap        
  2010 május 31. hétfő                    

 

 

 

Június
Ssz Év Hónap/nap Nap Program Felelős Időpont Helyszín
  2010 június 1. kedd                    
  2010 június 2. szerda                    
  2010 június 3. csütörtök                    
  2010 június 4. péntek Pedagógusnap       Szülői mkv. 18.00    
  2010 június 5. szombat                    
  2010 június 6. vasárnap                    
  2010 június 7. hétfő Igényfelmérés napközi              
  2010 június 8. kedd                    
  2010 június 9. szerda Kistérségi nap       Á.Mné   8.-14.00 Bakonycsernye
  2010 június 10. csütörtök                  
  2010 június 11. péntek          
  2010 június 12. szombat                    
  2010 június 13. vasárnap                
  2010 június 14. hétfő                  
  2010 június 15. kedd (utolsó tanítási nap) Osztályozó értekezlet Mihalik F. Á.Mné 15.00   Csókakő
  2010 június 16. szerda                    
  2010 június 17. csütörtök összeolvasás          Á.Mné   9.00   Csókakő
  2010 június 18. péntek        
  2010 június 19. szombat BALLAGÁS, ÉVZÁRÓ     Á.Mné Bakos H. 16.30    
  2010 június 20. vasárnap                  
  2010 június 21. hétfő Leltár Tantestületi tanévzáró értekezlet Á.Mné        
  2010 június 22. kedd Leltár         tanítók        
  2010 június 23. szerda Leltár         szaktanárok      
  2010 június 24. csütörtök Nyári szabadság kezdete: 20010.06.24.          
  2010 június 25. péntek június: 5 nap                
  2010 június 26. szombat július:22 nap                
  2010 június 27. vasárnap augusztus:16 nap                
  2010 június 28. hétfő Öszi és téli szünetre maradt: 3 nap            
  2010 június 29. kedd 2010-2011-es tanév alakuló értekezlete: 2011.augusztus 25.          
  2010 június 30. szerda                    

 

 

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.