e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2019. február 21. csütörtök, Eleonóra napja 
Fejlesztések

 

Csókakő Községi Önkormányzat

8074 Csókakő, Petőfi u. 3. 

 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

 

Érintett költségvetési év: 2011.

 

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:

 

Ssz.

Közbeszerzés tárgya

típusa*

mennyiségi egysége

mennyisége

1

Óvoda felújítása

2

280

4

Tűzoltó szertár átépítése

2

90

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási koncesszió)

 

2. A közbeszerzés várható időpontjai

    hirdetmény feladásának ideje:

 

1.projekt:                     2011. augusztus                                                                                 

2 projekt:                     2011. augusztus

                    

 

                           teljesítés ideje:

 

1.projekt:                     2011.október

2.projekt:                     2010. október

 

 

3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke:

 

1.projekt:                                130.000.000 Ft

2.projekt:                                  60.000.000 Ft

 

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:

 

1.projekt:         nemzeti értékhatárt elérő          nyílt

2.projekt:         nemzeti értékhatárt el nem érő nyilt

 

 

 

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):

 

Forrás

Mérték

1.Pályázati támogatás

75

%

    Saját forrás

25

%

2.Pályázati támogatás

75

%

     Saját forrás

25

%

 

 

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):

 

Név

beosztás/tisztség

Fűrész György

Polgármester

Kovácsné Szabó Erika

Körjegyző

 

 

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***

/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/

 

8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:  ----

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Csókakő, 2011. március 29.

 

 

                                                                           Fűrész György                   

                                                                            polgármester

 

 

 

 

 

Csókakő Községi Önkormányzat

8074 Csókakő, Petőfi u. 3. 

 

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

 

Érintett költségvetési év: 2010.

 

1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:

 

Ssz.

Közbeszerzés tárgya

típusa*

mennyiségi egysége

mennyisége

1

Vár-rekonstrukció-

Jordán Parkerdő táj-rehabilitációja

2

m2

200

220.000

2

Külterületi út építés

2

fm

5000

3

Óvoda felújítása

2

280

4

Csókakő község D-K felszíni vízelvezetés

2

Fm

7290

(* = 1. árubeszerzés; 2. építési beruházás; 3. építési koncesszió; 4. szolgáltatás; 5. szolgáltatási koncesszió)

 

2. A közbeszerzés várható időpontjai

    hirdetmény feladásának ideje:

 

1.projekt:                    2010.augusztus                                                                                 

2.projekt:                    2010.augusztus

3.projekt:                    2010.június

4.projekt:                    2010.április

                      

 

                           teljesítés ideje:

 

1.projekt:                     2010. november

2.projekt:                     2010. november

3.projekt:                     2010. november

4.projekt:                     2010. november

 

 

3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke:

 

1.projekt:                                469.000.000 Ft

2.projekt:                                  78.000.000 Ft

3.projekt:                                110.000.000 Ft

4.projekt:                                 98.064.000 Ft 

 

4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus:

 

1.projekt:         nemzeti értékhatárt elérő          nyílt

2.projekt:         nemzeti értékhatárt elérő          nyílt

3.projekt:         nemzeti értékhatárt elérő          nyílt

4.projekt:         nemzeti értékhatárt elérő          nyílt

 

 

 

5. A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb):

 

Forrás

Mérték

1.Pályázati támogatás

85

%

    Saját forrás

15

%

2.Pályázati támogatás

75

%

     Saját forrás

25

%

3. pályázati támogatás

90

%

    Saját forrás

10

%

4.Pályázati támogatás

90

%

   Saját forrás

10

%

 

 

6. A tervezett közbeszerzésekért felelős személy(ek):

 

Név

beosztás/tisztség

Végh Konrád

Polgármester

Kovácsné Szabó Erika

Körjegyző

 

 

7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem ***

/*** = a megfelelő rész aláhúzandó/

 

8. Egyéb, a közbeszerzéssel kapcsolatos információ:  ----

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Csókakő, 2010. március 23.

 

 

                                                                            Végh Konrád                    

                                                                            Polgármester

 

 

 

 

 

Hirdetmény
2010 / 60
Csókakő Községi Önkormányzat
Csókakő közigazgatási területe
Építési beruházás
Tárgyalás nélküli
az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
45247112-8; 45111000-8; 45111220-6; 45223500-1; 45232453-2; 45233250-6
2010/05/28
12508/2010
2010/06/16
Regionális/helyi szintű
Egyéb Általános közigazgatás
Építési vállalkozási szerződés a Csókakő község D-Ny-i területeinek felszíni vízrendezésére, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottaknak megfelelően.
Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma__________
Azonosító kód____________________
Építési beruházás x
Árubeszerzés
Szolgáltatás
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Csókakő Községi Önkormányzat
Postai cím: Petőfi S. u. 3.
Város/Község: Csókakő
Postai irányítószám: 8074
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Végh Konrád polgármester
Címzett: Csókakő Község Önkormányzata
Telefon: 06-22/422-001
E-mail: pm.csokako@morterseg.hu
Fax: 06-22/583-016
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csokako.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csokako.hu/index.php?menu=173&oldal=102
További információk a következő címen szerezhetők be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
xAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)--c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Általános közigazgatás
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I.4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Csókakő község D-Ny-i területeinek felszíni vízrendezése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza -- építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás --, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a)
xÉpítési beruházás
xKivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Csókakő közigazgatási területe
NUTS-kód HU211
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória
(az 1--27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
VAGY hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Építési vállalkozási szerződés a Csókakő község D-Ny-i területeinek felszíni vízrendezésére, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottaknak megfelelően.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8
További tárgyak: 45111000-8
45111220-6
45223500-1
45232453-2
45233250-6
II.1.7)
Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II.2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Felszíni csapadékvíz-elvezető ároképítés: 7290 fm
Ebből zárt szakasz: 333 fm
Burkolt szakasz: 166 fm
Folyóka: 264 fm
Új vagy átépítendő áteresz, illetve kapubejáró: 271db
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje:
hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
VAGY: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 4
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállási és megvalósítási garancia a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontjának megfelelően, jótállás a dokumentációban részletezettek szerint, a 162/2004.(V.I.) Korm. rendelet 8.§ (5)-(7) bekezdéseire való tekintettel.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, illetve az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy a pénzügyi fedezet a teljesítés időpontjában rendelkezésre fog állni.
A számlák kiegyenlítése: Az igazolt teljesítés ellenértékének önrész kifizetése, a Kbt. 305. § szerint átutalással, Vállalkozó számlája és a teljesítési igazolás ellenében, 15 napon belül történik. A támogatási rész a támogatási szerződésben meghatározott szállítói finanszírozással, jelen szabályozás szerint az önrész átutalását követő 30 napon belül valósul meg.
Az ajánlatkérő előleget nem ad.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Gazdasági társaság létrehozása nem követelmény.
III.1.4)
Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, vagy erőforrást nyújtó szervezet, aki esetében a Kbt. 60. § (1) bekezdése, valamint a 61. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró okok valamelyike vele szemben fennáll;
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, vagy erőforrás szervezet, aki a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban és a Kbt. 62. § (1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll;
2. A megkövetelt igazolási mód:
- Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a 61. § (1) bekezdés a) -- d) pontjainak hatálya alá.
- Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek lehetősége van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a) -- d) pontjainak hatálya alá.
- Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdés és a 63/A. § (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. § (1) bekezdésének, valamint a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)-d) pontjainak hatálya alá, ha ezt a fent körülírt módon az ajánlatban nem igazolta.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell
A) az utolsó 2 lezárt üzleti év - működési formájának megfelelő -- a számviteli jogszabály szerinti beszámolóját egyszerű másolati példányban;
B) nyilatkozatot a 2008. és a 2009. években teljesített, építési tevékenységből származó forgalmáról;
C) az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű, a számlavezető pénzintézet(ek) által kiállított nyilatkozat(ok)at másolati példányban, amely(ek)nek tartalmaznia kell, hogy:
o mely számlaszámokkal rendelkezik;
o a számlán a nyilatkozat kiállítását megelőző 12 hónapban sorban állás volt-e, ha igen, mikor, mennyi ideig,
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó ha
A/1) a mérleg szerinti eredménye az utolsó két lezárt üzleti év bármelyikében negatív volt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét;
A/2) saját tőkéje a vizsgált évek bármelyikében kevesebb, mint a jegyzett tőkéje;
B) a 2008. és 2009. években teljesített építési tevékenységből származó forgalma évente nem érte el a nettó 100 millió forintot.
C) bármelyik számlán a pénzintézeti nyilatkozat kiadásának dátumát megelőző 12 hónapon belül 30 napot meghaladó időtartamú sorban állás volt.
Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak és a közös ajánlattevőknek az A/1), A/2) és C) alkalmassági követelménynek önállóan kell megfelelniük.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak csatolnia kell:
1) az ajánlattételi határidőt megelőző 2 évben befejezett (átadás-átvétel megtörtént) legjelentősebb vízépítési, vagy mélyépítési munkáinak ismertetése a Kbt. 68. § (2) bekezdésben előírt módon, másolati példányban, amelyben ki kell térni a következők részletezésére is:
a munkavégzés jellege (fővállalkozó, generálkivitelező, alvállalkozó stb.)
részmunka esetén az elvégzett munkarész megjelölése,
az alapadatok (az építési technológiai rövid leírása, stb.),
az ellenszolgáltatás nettó összege, részmunka esetén a rész nettó összege,
a teljesítés helye és ideje,
a referenciaadó személy neve, elérhetősége
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Csatoljon a fenti referencia nyilatkozatok szerinti referencia listát.
2) azoknak a műszaki vezető szakembereknek, illetve vezetők tisztségviselőknek a megnevezése, képzettségük, gyakorlatuk szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
3). Az ajánlattevő aktuális állományi létszámadatát, továbbá az előző évi átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatást, nyilatkozatot.
4) A teljesítéshez rendelkezésre álló és az alkalmasság minimumkövetelményében előírt eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírását, megjelölve a műszaki eszközök típusát, jellegét (tehergépkocsi, rakodógép, stb.), továbbá nyilatkozatát arról, hogy a munkagépek a szerződés teljesítésére alkalmas műszaki állapotban vannak. Csatolni kell továbbá a gépjárművek forgalmi engedélyének másolatát.
A saját tulajdonú eszközök igazolására az eszköznyilvántartás másolati példányát kell csatolni, az egyéb módon már rendelkezésre álló eszközök igazolására az adott eszközre vonatkozó már meglévő bérleti szerződést, illetve az arra vonatkozó kifejezett nyilatkozattal, hogy a teljesítési határidő lejártáig az adott eszköz az ajánlattevő rendelkezésére fog állni. Az eszköznyilvántartásban ajánlattevőnek egyértelműen meg kell jelölnie (ki kell emelni) az igazolni kívánt eszköz megnevezését és adatait.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó ha együttesen
1.) nem rendelkezik az ajánlattételi határidőt megelőző 2 évben összesen legalább 1 darab egyenként nettó 50 millió Ft értéket meghaladó vízépítési, vagy műtárgyépítési kivitelezésre vonatkozó referenciával.
Ajánlatkérő részmunka esetén csak az adott ajánlattevő/ Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó által a vizsgált időtartam alatt elvégzett, és leigazolt referenciákat veszi figyelembe. Nem elfogadható az, ami az előírásoknak és a szerződésnek nem megfelelően történt.
2.) nem rendelkezik a helyszíni irányításért felelős, a 244/2006. (XII.5.) Kormányrendelet szerinti, felelős műszaki vezetői névjegyzékben szereplő szakemberrel, aki minimum 5 év vízépítési, vagy útépítési szakági műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint nem rendelkezik legalább 1 fő vezető tisztségviselővel, aki legalább 1 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik.
3) az eredményhirdetéskor az APEH által kimutatott rendszerben nem rendelkezik legalább 15 fő dolgozóval, továbbá az előző évi átlagos statisztikai létszáma nem érte el a 10 főt.
4) nem rendelkezik az alábbi munkagéppel:
- 1 db legalább 3,5 tonna teherbírást meghaladó tehergépjármű
- 1 db tulajdonú forgókotróval
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott igen
III.3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)
A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli x
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2010/06/16 (év/hó/nap )
Időpont: 10 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 50.000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az ajánlati dokumentáció az Csókakő Község Önkormányzata OTP Bank Rt-nél vezetett 11736044-15362230 számú számlájára történt befizetésről szóló igazolás bemutatása vagy a dokumentáció átvétel helyszínén átvett csekk befizetése ellenében vehető át munkanapokon 8 -- 12 óra között, az ajánlati határidő napján pedig 10.00 óráig között. Az ajánlati dokumentáció megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentáció ára 40.000,- Ft + 25 % ÁFA.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 54. § (4) bekezdés alkalmazására.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2010/06/16 (év/hó/nap) Időpont: 10 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban:
VAGY napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2010/06/16 (év/hó/nap)
Időpont: 10 óra
Helyszín : 8074 Csókakő Kossuth u. 41. Művelődési Ház
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 80.§ (2) bek-ben meghatározott személyek
lehetnek jelen

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2)
A szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
Csókakő község D-Ny-i területeinek felszíni vízrendezése. OP név: KDOP --4.1.1/E-09-2009-0005
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
2010. június 24 10:00 óra
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
2010. július 16. 10:00 óra
V.3.3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1)
A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető az I. 1. pontban meghatározott címen, munkanapokon
8-15 óra között, pénteki munkarend esetén 8.00 -- 12.00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 2010.06.16-án 10 óráig.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.6)
A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen
V.7) Egyéb információk:
1) Az ajánlatok elbírálása során ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 83. § szerint biztosítja.
2) A sikeres ajánlattétel lehetőségét szem előtt tartva ajánlatkérő 2010. 06.02-án 10.00 órakor helyszíni bejárást tart. Találkozás az I.1) pontban meghatározott címen az épület bejárata előtt.
3) Az eredményhirdetés időpontja: 2010.06.24., 10.00 óra
4) A szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés eredményhirdetésen történő átadását vagy megküldését követő naptól számított 20. nap, ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő munkanap.
5) A Kbt. 20.§ (3) bekezdése alapján az igazolásokat elegendő egyszerű másolatban benyújtani.
6) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó és a Kbt. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti erőforrás szervezet esetében az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot, valamint az aláírási címpéldány másolatát. Amennyiben cégügyben el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor mellékelni kell a változás bejegyzési kérelem másolatát is.
7) Az ajánlattevő(k)nek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak nyilatkoznia kell arról, hogy mely pénzintézete(ke)nél vezet számlát, illetve az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapban szűnt-e meg számlája. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a cégkivonatban szereplő és az ajánlathoz csatolt pénzintézeti nyilatkozatokat összeveti egymással. Amennyiben az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónapban szűnt meg az ajánlattevő(k)nek és a Kbt. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak számlája, úgy ezen pénzintézettől is szükséges nyilatkozatot csatolni az ajánlatban.
8) Ajánlatkérő -- a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján -- előírja a dokumentációban megadott minta szerinti nyilatkozat megtételét az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatásra, valamint arra vonatkozóan, hogy a nyertessége esetén a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, e szerződésen alapuló szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a 305. § (1)-(3) bekezdése és a 306/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
9) A Kbt. 71. § (1) bekezdés alapján az ajánlatban meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz százalékát meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe,
b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, továbbá
c) az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet.
10) Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (3) bekezdésére vonatkozóan.
11) A Kbt. 55. § (3) bekezdésére tekintettel az ajánlattevő köteles tájékozódni a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan feltételekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlatban a Kbt. 72. §-nak megfelelően erre vonatkozóan nyilatkozni szükséges.
12) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a beszerzés jellege miatt a minősített ajánlattevők kiválasztására irányuló felhívásnál a pénzügyi, valamint a műszaki, szakmai alkalmasság szempontjából szigorúbb feltéteket határozott meg.
13) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 306. § (2) bekezdésének alkalmazására, azaz az ajánlattevőként szerződő fél köteles megfelelő felelősségbiztosítási szerződést kötni.
14) Ajánlatkérő a kiviteli terv ismeretében a közbeszerzéssel érintett munkák értékét Áfa nélkül: 70.000.000,- HUF --ra becsüli.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdésében foglaltak esetében, amennyiben az eredményhirdetésen kihirdette, a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést
16) Az ajánlatot munkanapokon 8.00 - 15.00 között, pénteki munkarend esetén 8.00 -- 12.00 között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00 -- 10.00 óra között lehet leadni a felhívás I. 1. pontban meghatározott címen.
17) Ajánlatkérő az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amit ajánlattevő a Kbt. 59. § szerint teljesíthet, melyet az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték érvényességi ideje meg kell, hogy egyezzen az ajánlati kötöttség időtartamával és biztosítania kell, hogy az ajánlatkérő feltétel nélkül, az ajánlati kötöttség megsértése esetén vagy szerződéskötéstől történő visszalépés esetén az ajánlati biztosítékot lehívhassa. A nyertes ajánlattevőnél ez a szerződésteljesítést biztosító mellékkötelezettséggé válik. Az ajánlattevőt az ajánlati biztosíték szolgáltatásáért semmilyen költségtérítés, illetve kamat nem illeti meg.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 200.000.- HUF
18) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.8)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/21 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1
meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban:
VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről

 

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.