e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2019. február 21. csütörtök, Eleonóra napja 
Fejlesztések

 

 

 

 

Hirdetmény

2010 / 90
Csókakő Községi Önkormányzat
Mór és Társa Kft.
Csókakő közigazgatási területe
tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ
45247112-8; 45111000-8; 45111220-6; 45223500-1; 45232453-2; 45233250-6
2010/08/02
19898/2010
Regionális/helyi szintű
true
Építési vállalkozási szerződés a Csókakő község D-Ny-i területeinek felszíni vízrendezésére, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottaknak megfelelően.
Tartalom letöltése PDF-ben


Tartalom:

1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
tájékoztató
az eljárás eredményéről
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
KÉ nyilvántartási szám_________________________________
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Csókakő Községi Önkormányzat
Postai cím: Petőfi S. u. 3.
Város/Község: Csókakő
Postai irányítószám: 8074
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok): Végh Konrád polgármester
Címzett: Csókakő Község Önkormányzata
Telefon: 06-22/422-001
E-mail: pm.csokako@morterseg.hu
Fax: 06-22/583-016
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csokako.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csokako.hu/index.php?oldal=485&menu=182
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)--c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
xEgyéb (nevezze meg): Általános közigazgatás
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Vasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]
I.4.)
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Csókakő község DNY-i területeinek felszíni vízrendezése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza -- építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás --, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
a)
Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
xKivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
Csókakő közigazgatási területe
NUTS-kód HU211
b)
Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c)
Szolgáltatás
Szolgáltatási kategória száma
(az 1--27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)
Keretmegállapodás megkötése
Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések
II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás
Nyílt
Meghívásos
Tárgyalásos
II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége
Építési vállalkozási szerződés a Csókakő község DNY-i területeinek felszíni vízrendezésére, az ajánlattételi dokumentációban meghatározottaknak megfelelően.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45247112-8
További tárgyak: 45111000-8
45111220-6
45223500-1
45232453-2
45233250-6
II.2) A szerződés(ek) értéke
II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)
Érték (arab számmal) 58.945.974.-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]
Nyílt
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
Versenypárbeszéd
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Gyorsított tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén
Nyílt
Meghívásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
Keretmegállapodásos
III.1.1.3)
A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor
III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli x
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)
Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli
Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos
Hirdetménnyel induló, tárgyalásos
III.1.1.6)
A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor?
III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :
III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája
Ajánlati/részvételi felhívás/ajánlattételi felhívás x
Időszakos előzetes összesített tájékoztató
Előminősítési hirdetmény
III.2) bírálati szempontok
III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
III.2.2)
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? nem
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):
Előzetes összesített tájékoztató
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Ajánlati/részvételi felhívás xVAGY
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 12508 / 2010 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/05/21 (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Megnevezése
IV.1)
A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010/07/16 (év/hó/nap)
IV.2)
A benyújtott ajánlatok száma : 8
IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mór és Társa Kft.
Postai cím: Fő u. 36.
Város/Község: Balatonkenese
Postai irányítószám: 8174
Ország: HU
Telefon: 06-20/214-5968
E-mail: morestarsa@invitel.hu
Fax:
Internetcím (URL):
IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)
Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)
Érték (arab számmal) 70.000.000.-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege
Érték (arab számmal) 58.945.974.-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) 58.945.974.- / legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal) 61.990.783.-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:
az évek számát
VAGY a hónapok számát 4
A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem
IV.5 )
Valószínűsíthető --e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez? nem
Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételével történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):
Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)
Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert
A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)
IV.6)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatott tett? nem
IV.7)
Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt? nem

------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
V. szakasz: kiegészítő információk
V.1)
A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? igen
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:
KDOP-4.1.1/E-09-0005 Települési vízrendezés fejlesztése
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)
Dátum: 2010/06/24 (év/hó/nap)
V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka
V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

mikro vállalkozás
kisvállalkozás x
középvállalkozás
egyéb
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó) -----------------
V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:
Juhász-Épszer Kft.
Cím:
2045. Törökbálint, FSD Park 1.
Ellenszolgáltatás összege:
Érték (arab számmal) 60.338.623.-
Pénznem HUF
ÁFA nélkül x
ÁFÁ-val
ÁFA (%) 25 ,
-------------------- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó) -----------------
V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma
Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

CSAT-ÚT KFT. (név)
7465. Szentgáloskér, Petőfi S. u. 40. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

NOBLE Mérnöki Szolgáltató Kft. (név)
2490. Pusztaszabolcs, Arany J. u. 41. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Juhász-Épszer KFT. (név)
2045. Törökbálint, FSD Park 1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Mór és Társa Kft. (név)
8174. Balatonkenese, Fő u. 36. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Vértesaljai Kft. (név)
8060. Mór, Mikes K. u. 4. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Hornyák Mélyépítő és Szolgáltató Kft. (név)
2890. Tata, Faller J. úti ipartelep 2158/59 (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

Hajdú és Társai Kft. (név)
1031. Budapest, Áldomás u. 22. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

V-DBK Fővállalkozói Kft. (név)
7000. Sárbogárd, Árpád u. 108. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)
-------------------------------- (E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó) -------------------------------
Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab számmal)
V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési Döntőbizottság
tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.7) Egyéb információk:
V.3)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/07/07 (év/hó/nap)

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.