e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2016. december 08. csütörtök, Mária napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Intézmények
Közérdekű információk
Hírek
Csókakői hírek
Vállalkozói oldal
Fejlesztések
Csókakői nóták
I-II. világháborús hőseink

Aktuális hírek

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN2016. december 5. 11:22
RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS >>>

 

Pályázati felhívás - Erzsébet-program2016. november 3. 15:30

Pályázati felhívás

 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében pályázatot hirdet

nagycsaládosok, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők számára.

Az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében üdülési szolgáltatás támogatására lehet pályázni.

 

Nyugdíjasok és fogyatékkal élők számára a pályázat a létszámkeret kimerüléséig, de legkésőbb

2016. november 25. napjáig nyújtható be.

 

Nagycsaládos pályázók

2016. december 1-30. napja között pályázhatnak.

 

Bővebb információ a www.erzsebetprogram.hu honlapon, továbbá munkaidőben a 0630/450-5623-as telefonszámon Forstner Éva családsegítőnél kérhető!

 

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS2016. november 3. 11:40

 

Lassú léptekkel közeleg a tél, itt van a fütésszezon! Ezzel

egyidejűleg megszaporodott a trükkös faárusok száma is!

 

Egyre több faárus jár-kel megyénk területén is.

A Fejér Megyei Rendorfőkapitányság

felhívja a lakosság figyelmét, hogy olyan faárusoktól, akik

jóval a kereskedelmi ár alatt kínálják a tűzifát, ne vásároljanak!

 

 

- Válasszák hivatalos módját a téli tüzelő beszerzésének, keressék fel inkább az erdőgazdaságokat vagy a tüzéptelepeket, ahol jelen lehetnek az áru lemérésénél és csak azután fizessenek, ha mindent rendben találtak.

- Lehetőleg csak telephellyel és hiteles mérleggel rendelkező cégtől, vállalkozástól vásároljanak tüzelőt.

- Ha újsághirdetés útján, vagy házaló árusoktól vásárolnak, nagyobb az esélye annak, hogy csalás áldozataivá válnak. A kedvezőnek tűnő, a piaci árnál jóval alacsonyabb árról szóló ajánlatokat mindig fontolják meg, ne higgyenek a házaló árusoknál lévő mérlegjegyeknek.

- Megrendeléskor előre egyeztessék a kiszállítás időpontját és a lerakodáshoz lehetőleg kérjék olyan családtag, vagy szomszéd segítségét, aki jártas a tüzelőanyagok vásárlásában. Csak a lepakolt fa árát fizessék ki. Amennyiben a cég vagy vállalkozó előleget kér, legyenek nagyon körültekintőek. Ha nem ismerik jól az eladót, előre ne utaljanak, és ne adjanak át pénzt.

- A kiszállításkor idegeneket ne engedjenek be a házukba. Mielőtt megérkeznek, készítsék elő a megbeszélt vételárat, ne a szállítók előtt vegyék elő az összes megtakarított pénzüket.

- Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává váltak, a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon.

 

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság

 

 

HÁZI ORVOS - RENDELÉSI IDEJE2016. november 2. 09:33

Dr. Varga Norman háziorvos rendelési ideje:

 

Csókakő

Hétfő: 12:00 - 14:00

Kedd: 10:00 - 12:00

Szerda: 12:00 - 13:00 Iskola és ifjúságorvoslás: 13:00 - 14:00

Csütörtök: 11:00 - 12:00 Tanácsadás: 10:00 - 11:00

Péntek (páros év): 10:00 - 12:00

Péntek (páratlan év) 12:00 - 14:00

 

 

Mór

Hétfő: 8:00 - 11:00

Kedd: 13:00 - 16:00

Szerda: 8:00 - 11:00

Csütörtök: 13:00 - 15:00 Tanácsadás: 15:00 - 16:00

Péntek (páros év): 13:00 - 16:00

Péntek (páratlan év): 8:00 - 11:00

 

 

BURSA Hungarica - Ösztöndíj pályázat2016. október 4. 12:53

Csókakő község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a 2016. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

felsőoktatási hallgatók számára.

 

Bővebb információ:

 

"A" tipusú pályázati kiírás

 

"B" tipusú pályázati kiírás

 

 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 20162016. szeptember 23. 13:28

 

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

141/2016. (IX.29.) önkormányzati határozata

  

 

Felhívás a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazáson való részvételre

 

 

A Fejér Megyei Közgyűlés határozott véleménye, hogy a 2016. október 2-ára kitűzött népszavazás bel- és pártpolitikán felül álló nemzeti ügy. Olyan horderejű kérdésben kell a választópolgároknak állást foglalniuk, amely kérdésre adott válasz hosszú távra meghatározhatja majd egész Fejér megye, de tágabb értelemben valamennyi magyar ember jövőjét.

A népszavazás sikerének záloga, hogy mindenki éljen a véleménynyilvánítás ezen eszközével és vegyen részt a referendumon.

 

Fentiekre tekintettel a Fejér Megyei Közgyűlés nyomatékosan kéri Fejér megye valamennyi népszavazásra jogosult állampolgárát, aki hazája sorsáért aggódik, és azért felelősséget vállalni is akar, hogy vegyen részt a népszavazáson.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a nyilvánosság minden lehetséges eszközével élve tolmácsolja és képviselje a testület álláspontját, felhívva a megye választópolgárait a népszavazáson való részvételre.

 

Felelős:            Dr. Molnár Krisztián

                          közgyűlés elnöke

 

Határidő: folyamatos

 

 

Székesfehérvár, 2016. szeptember 29.

 

 

 

 

                                                                                                 Dr. Molnár Krisztián s.k.

a közgyűlés elnöke

 

 

 

 

 

 

NÉPSZAVAZÁS   2016.

 

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

Szavazni csak személyesen lehet, aki a lakcímétől távol tartózkodik, akkor az általa megjelölt településen átjelentkezéssel élhet szavazati jogával. Az átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16:00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a helyi választási irodán, azaz a Csókakői Hivatalban.

Egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt mozgásában gátolt választópolgár meghatalmazott útján vagy levélben mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (péntek) 16:00 óráig szintén a helyi választási irodához.

Vasárnap, azaz a szavazás napján, mozgóurna kérelmet pedig a szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. Nagyon fontos, hogy aki kérte a mozgóurnát és így felkerült a mozgóurnások névjegyzékébe, ha azt nem vonta vissza szeptember 30-ig, akkor kizárólag mozgóurnával szavazhat!

Mit kell tartalmaznia a mozgóurna kérelemnek ?

-          választópolgár nevét, születési nevét

-          születési helyét

-          anyja nevét

-          személyi azonosítóját

Ha valamelyik adat hiányzik a kérelmet el kell utasítani, így kérjük, hogy saját érdekükbe erre figyeljenek!

Fontos továbbá, mint minden korábbi választás során, hogy ÉRVÉNYES OKMÁNYOKKAL igazolják magukat a szavazókörben. Ha az okmány nem érvényes nem élhet a választó jogával.

Mivel igazolhatják magukat ?

-          személyi igazolvány és lakcímkártya

-          ideiglenes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya

-          vezetői engedély és lakcímkártya

-          útlevél és lakcímkártya

A szavazóhelyiség címe : Csókakő, Kossuth utca  41. ( Művelődési ház )

Helyi Választási Iroda Vezetője:               

Kovácsné Szabó Erika ( tel: 30/283-1001)

 

Az  SZSZB elnöke:                                      Ács Imréné

  elnök-helyettes:                                  Lőrinczné Végh  Mária

  tagjai:                                                      Ábele Mártonné

                                                               Harangi Sándorné

                                                                 FűrészTiborné

FIDESZ delegált tag:                                   Makk Gyula

MSZP delegált tag:                                      Jani Andás

jegyzőkönyvvezető:                                 Zsolnai Andrásné

 

 

Körzeti megbízott fogadóórája2016. március 3. 10:47
Lovász Miklós rendőr törzszászlós, Csókakő Körzeti Megbízottja, minden hónap első csütörtökén 9 órától 11 óráig fogadóórát tart a Községházán. Körzeti Megbízott telefonszáma: +36/20-381-4345

 

Csókakői Idősek Otthona telefonos elérhetősége2016. február 15. 11:55

Csókakő Idősek Otthona Intézményi telefonszámai:

06-22/ 419-130

06-22/ 412-418

06-30/ 824-5130

A szám hívásakor a hívónak automata sorolja fel a választható mellékeket, melyet készülékén az adott gomb megnyomásával érhet el!

Amennyiben a hívó nem tud dönteni, várhat a "kezelő" jelentkezésére!

A telefon, mellék megadás hiányában hétköznap 07-15 óráig az irodában csörög ki, ezt követően és hétvégén a nővérállásra irányul át a hívás!

Választható telefon mellékek:

1     Iroda

2     Konyha

3     Orvosi rendelő

4     "A" épület nővérállás

5     "B" épület nővérállás

6    Demens részleg

 

 

Szelektív hulladékgyűjtés 2016. évben2016. január 19. 11:59

Tájékoztató a szelektív gyűjtésről

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

 

A Depónia Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök településén.

 

Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban)
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)

Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!
újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz

 

 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2016. Csókakő
(minden hónap utolsó csütörtök, kivétel december hó)

 

január 28; február 25; március 31;  április 28;  május 26; június 30; július 28; augusztus 25; szeptember 29;  október 27; november 24; december 22

 

 

 

A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni!

 

Köszönjük az együttműködését!

Depónia Nonprofit Kft.

 

Okmányirodai tájékoztató2015. július 24. 08:37

 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

 

 

Tájékoztatom a Móri Járás településeinek Tisztelt Lakosait, hogy a FMKH Móri Járási Hivatala Okmányirodai Osztályának munkatársai 2015. július 27-től a régi helyen a 8060 Mór, Kapucinus tér 7. szám alatti épületben fogadják az ügyfeleket.

 

Felhívom a figyelmet, hogy az Okmányirodai Osztály az alábbi új telefonszámon érhető el:

 

 

22/ 795-277

 

 

Mór, 2015. július 23.

 

 

 

                                                                                              Csákvári Ilona s. k.

járási hivatalvezető

 

 

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS AZ ADVENTI IDŐSZAKBAN

[ 2016. december 5. ]

Pályázati felhívás - Erzsébet-program

[ 2016. november 3. ]

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

[ 2016. november 3. ]

HÁZI ORVOS - RENDELÉSI IDEJE

[ 2016. november 2. ]

BURSA Hungarica - Ösztöndíj pályázat

[ 2016. október 4. ]

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2016

[ 2016. szeptember 23. ]

Körzeti megbízott fogadóórája

[ 2016. március 1. ]

Csókakői Idősek Otthona telefonos elérhetősége

[ 2016. július 19. ]

Szelektív hulladékgyűjtés 2016. évben

[ 2016. január 19. ]

Okmányirodai tájékoztató

[ 2016. január 1. ]

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.