e-Kormányzat: rendeletek, határozatok  ·  Honlaptérkép  ·  Levélküldés 2017. december 18. hétfő, Auguszta napja 
A faluról
Önkormányzatunk
Intézmények
Közérdekű információk
Hírek
Csókakői hírek
Vállalkozói oldal
Fejlesztések
Csókakői nóták
I-II. világháborús hőseink

 

ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 20162016. szeptember 23. 13:28

 

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

141/2016. (IX.29.) önkormányzati határozata

  

 

Felhívás a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazáson való részvételre

 

 

A Fejér Megyei Közgyűlés határozott véleménye, hogy a 2016. október 2-ára kitűzött népszavazás bel- és pártpolitikán felül álló nemzeti ügy. Olyan horderejű kérdésben kell a választópolgároknak állást foglalniuk, amely kérdésre adott válasz hosszú távra meghatározhatja majd egész Fejér megye, de tágabb értelemben valamennyi magyar ember jövőjét.

A népszavazás sikerének záloga, hogy mindenki éljen a véleménynyilvánítás ezen eszközével és vegyen részt a referendumon.

 

Fentiekre tekintettel a Fejér Megyei Közgyűlés nyomatékosan kéri Fejér megye valamennyi népszavazásra jogosult állampolgárát, aki hazája sorsáért aggódik, és azért felelősséget vállalni is akar, hogy vegyen részt a népszavazáson.

A közgyűlés felkéri elnökét, hogy a nyilvánosság minden lehetséges eszközével élve tolmácsolja és képviselje a testület álláspontját, felhívva a megye választópolgárait a népszavazáson való részvételre.

 

Felelős:            Dr. Molnár Krisztián

                          közgyűlés elnöke

 

Határidő: folyamatos

 

 

Székesfehérvár, 2016. szeptember 29.

 

 

 

 

                                                                                                 Dr. Molnár Krisztián s.k.

a közgyűlés elnöke

 

 

 

 

 

 

NÉPSZAVAZÁS   2016.

 

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Választási Irodától.

Szavazni csak személyesen lehet, aki a lakcímétől távol tartózkodik, akkor az általa megjelölt településen átjelentkezéssel élhet szavazati jogával. Az átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16:00 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a helyi választási irodán, azaz a Csókakői Hivatalban.

Egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt mozgásában gátolt választópolgár meghatalmazott útján vagy levélben mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb 2016. szeptember 30-án (péntek) 16:00 óráig szintén a helyi választási irodához.

Vasárnap, azaz a szavazás napján, mozgóurna kérelmet pedig a szavazatszámláló bizottsághoz lehet benyújtani. Nagyon fontos, hogy aki kérte a mozgóurnát és így felkerült a mozgóurnások névjegyzékébe, ha azt nem vonta vissza szeptember 30-ig, akkor kizárólag mozgóurnával szavazhat!

Mit kell tartalmaznia a mozgóurna kérelemnek ?

-          választópolgár nevét, születési nevét

-          születési helyét

-          anyja nevét

-          személyi azonosítóját

Ha valamelyik adat hiányzik a kérelmet el kell utasítani, így kérjük, hogy saját érdekükbe erre figyeljenek!

Fontos továbbá, mint minden korábbi választás során, hogy ÉRVÉNYES OKMÁNYOKKAL igazolják magukat a szavazókörben. Ha az okmány nem érvényes nem élhet a választó jogával.

Mivel igazolhatják magukat ?

-          személyi igazolvány és lakcímkártya

-          ideiglenes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya

-          vezetői engedély és lakcímkártya

-          útlevél és lakcímkártya

A szavazóhelyiség címe : Csókakő, Kossuth utca  41. ( Művelődési ház )

Helyi Választási Iroda Vezetője:               

Kovácsné Szabó Erika ( tel: 30/283-1001)

 

Az  SZSZB elnöke:                                      Ács Imréné

  elnök-helyettes:                                  Lőrinczné Végh  Mária

  tagjai:                                                      Ábele Mártonné

                                                               Harangi Sándorné

                                                                 FűrészTiborné

FIDESZ delegált tag:                                   Makk Gyula

MSZP delegált tag:                                      Jani Andás

jegyzőkönyvvezető:                                 Zsolnai Andrásné

 

 

FELHÍVÁS

[ 2017. június 20. ]

2017. ÉVI RENDEZVÉNYEK

[ 2017. április 7. ]

Csókakői vár nyitva tartási rendje

[ 2017. március 10. ]

Gyógyszertári nyitvatartás

[ 2017. január 25. ]

DEPÓNIA - Tájékoztató a szelektív gyűjtésről

[ 2017. január 9. ]

DEPÓNIA tájékoztató 2017.01.01-től

[ 2017. január 9. ]

HÁZI ORVOS - RENDELÉSI IDEJE, ELÉRHETŐSÉGEI

[ 2016. november 2. ]

Körzeti megbízott fogadóórája

[ 2016. március 1. ]

Csókakői Idősek Otthona telefonos elérhetősége

[ 2016. július 19. ]

Okmányirodai tájékoztató

[ 2016. január 1. ]

 

Csókakő község honlapját a jacsa.NET készítette.